studenti5.jpgSenatul Universităţii ”Ştefan cel Mare” Suceava (USV) a aprobat trei modificări în Regulamentul de admitere la studii universitare de licenţă în anul universitar 2013 – 2014, a declarat presei, vineri, prorectorul Ştefan Purici.

Astfel, la Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, media de admitere se va calcula luând în considerare media notelor obţinute în anii de studii la Limba şi Literatura Română (sau la o altă limbă) şi nota cea mai mare obţinută la examenul de bacalaureat la o altă probă scrisă.
La Facultatea de ştiinţe Economice şi Administraţie Publică se vor lua în calcul media examenului de bacalaureat şi media generală a anilor de studii. Facultatea de ştiinţe ale Educaţiei a propus introducerea unei formule care să includă media generală la bacalaureat, media generală a anilor de liceu şi media generală la Limba şi Literatura Română a anilor de liceu.

Ca modificare generală pentru admiterea la studii universitare de masterat, USV a înlocuit proba Interviu cu media examenului de licenţă sau cu media anilor de studii universitare de licenţă.

De asemenea, Facultatea de ştiinţe ale Educaţiei a obţinut aprobarea Senatului pentru utilizarea unei formule de calcul a mediei de admitere pentru continuarea studiilor care ţine cont de media examenului de absolvire a colegiului şi de media generală a anilor de studiu de la colegiu.

Modalitatea de calcul a mediei generale de admitere nu s-a modificat în cazul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management şi în cel al Facultăţii de Silvicultură. AGERPRES