La Facultatea de Teologie Ortodoxa din cadrul Universitatii „Valahia” din Targoviste, in perioada 10 – 29 iulie, se desfasoara inscrierile la examenul de admitere pentru anul universitar 2008-2009. Admiterea consta in concurs de dosare, precedat de un scurt interviu vocational sustinut in momentul inscrierii.
Media de admitere la Facultate se va calcula astfel: 40% – media multianuala la una din urmatoarele discipline: Teologie Dogmatica sau Limba si literatura romana, in functie de optiunea candidatului; 30% – media generala a anilor de studiu din liceu; 30% – media examenului de bacalaureat. Domeniile de specializare pentru anul universitar 2008-2009, sunt urmatoarele: Teologie Pastorala – curs zi, 4 ani; Teologie Sociala – curs zi, 3 ani; Teologie Pastorala – F.R., 4 ani. Numarul de locuri disponibile: 50 locuri bugetate (curs de zi), 110 cu taxa (inclusiv F.R.).
Taxa de inscriere este de 80 lei, iar taxa aferenta unui an de studiu este de 1.800 lei, care se poate plati in 3 etape.

Pentru studiile universitare de master, admiterea pentru anul universitar 2008-2009, la Facultatea de Teologie din Targoviste, va consta in sustinerea unui interviu pe baza unui referat, depus odata cu dosarul de admitere, temele pentru acest referat fiind afisate anticipat la avizierul Facultatii. Nota de admitere la master este media dintre nota obtinuta la interviu si media generala de licenta. Domeniile de specializare pentru anul universitar 2008-2009 si numarul de locuri alocate acestora sunt: Doctrina – Stiinta – Misiune (Master, 4 semestre) – 20 locuri bugetate, 50 locuri cu taxa; Doctrina sociala si ecumenica a Bisericii in contemporaneitate (Master, 4 semestre) – 15 locuri bugetate, 30 locuri cu taxa; Pastorala si misiune in context european (studii postuniversitare de Master, 2 semestre) – 19 locuri bugetate, 40 locuri cu taxa. Taxa de inscriere este de 90 lei, iar taxa semestriala este de 900 lei.