univ_politehnica_buc_.jpgCea de-a doua etapă de înscriere la admiterea în învăţământul universitar de masterat la Universitatea Politehnica din Bucureşti se va desfăşura în perioada 3-19 septembrie, concursul urmând a se organiza într-o singură sesiune, în 20 şi 21 septembrie, potrivit calendarului aprobat de Senatul universitar.

Prima etapă de înscriere la concursul de admitere la masterat a fost cuprinsă între 9 şi 25 iulie.

Pentru acest an UPB scoate la concurs 3.500 de locuri fără taxă şi 675 cu taxă.
Cuantumul taxei de înscriere este de 100 lei şi a fost stabilit de Senatul UPB.

În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget au obligaţia să depună până la data de 24 septembrie diploma de licenţă/inginer în original la secretariatul facultăţii iar neprezentarea diplomei în original în termenul stabilit atrage neînmatricularea la facultatea respectivă a candidatului admis.

Dosarul de înscriere va cuprinde fişa de înscriere tip, două fotografii, diploma de bacalaureat, în original, diploma de licenţă/inginer sau echivalentă acesteia, în original, foaie matricolă/suplimentul la diploma în original, certificat de naştere – copie legalizată, certificat de căsătorie – copie legalizată (dacă este cazul), adeverinţă medicală tip, chitanţa privind plata taxei de înscriere, copie a cărţii de identitate. Înscrierea candidaţilor pentru concursul de doctorat se va face între 3 – 10 octombrie iar susţinerea probei de specialitate, între 27 septembrie – 15 octombrie.

Validarea rezultatelor concursului, semnarea contractelor de studii doctorale şi înscrierea doctoranzilor se vor face în data de 15 octombrie. AGERPRES