Mesajul ing. Ștefan Odobleja jr., președintele Fundației Ștefan Odobleja

  • Cu o mare emoție și profundă sinceritate aștern pe hârtie cuvintele ce urmează în memoria regretatului acad. Alexandru Surdu, care a fost întotdeauna prezent la demersurile întreprinse de mine și de Fundația “Ștefan Odobleja” pentru a face cunoscută opera monumentală a tatălui meu care a condus la crearea unei noi științe: Cibernetica. Îi sunt recunoscător acad. Alexandru Surdu pentru că a studiat aproape întregul fond personal al dr. Ștefan Odobleja deschis în anul 1978 la Arhivele Nationale ale Romaniei – SJAN Mehedinti. A studiat cu mare atenție științifică Logica lui Odobleja, publicănd “Ștefan Odobleja: Introducere în logica rezonanței”, Editura „Scrisul Românesc“, Craiova, 1984 (Prefață de C.onstantin Noica). Această editare a rezultat din selectarea unui număr de 4000 file de manuscris, din totalul de 15.ooo file despre logica rezonanței concepute de Odobleja. Întregul fond de manuscrise ale lui Odobleja cuprinde peste 50.000 file de manuscrise, adică aproape 10 m.
  • Știu că în anul 1982, datorită desfiinţării Institutului de Cercetări Pedagogice şi Psihologice, cu ocazia aşa-numitului „proces” al meditaţiei transcendentale, Alexandru Surdu a fost repartizat ca bibliotecar la Biblioteca Facultăţii de Medicină Veterinară a Institutului Agronomic din BucureştiÎn aceea perioadă ce a urmat celui de-al IV-lea Congres Internațional de Cibernetică de la Amsterdam – Olanda (21-25 august 1978), în România s-au desfășurat mai multe Simpozioane dedicate operei lui Odobleja. În anul 1982 Alexandru Surdu a venit la Turnu Severin pentru a studia manuscrisele lui Odobleja aflate la Arhivele Naționale de la Mehedinți. Atunci l-am cunoscut și ne-am întâlnit de mai multe oriL-a susținut pe Ștefan Odobleja pentru a fi desemnat membru post-mortem al Academiei Române, în anul 1990. Discursul său este publicat în revista Academica a Academiei Române., cu ocazia centenarului Ștefan Odobleja, din anul 2002. Ne-am văzut pentru ultima dată, în anul 2020, fiind prezent -în condiții de pandemie la CISO 2020 de la Drobeta – Turnu Severin, Smpozion dedicat savantului Ștefan Odobleja,
  • Admirator al operei savantului Ștefan Odobleja Marele Profesor și Filosof acad. Alexandru SURDU a fost un admirator al operei savantului Ștefan Odobleja, creatorul ciberneticii și un prieten neobosit al Fundației “Ștefan Odobleja” din Drobeta-Turnu Severin, participând întotdeauna la toate evenimentele în memoria savantului dr. Ștefan Odobleja.
  • Academicianul Alexandru Surdu a fost un mare patriot, profund atașat de spiritul românesc, de sentimentul românesc al ființei, de valorile noastre identitare, de limba, cultura și civilizația românească, ale căror valori le-a promovat în întreaga sa operă și pe care le-a cultivat celor tineri. I-a admirat și prețuit pe Eminescu, Titu Maiorescu, Blaga, Motru, Noica, Odobleja, pe toți marii gânditori ai culturii noastre, pe care i-a promovat în opere de mare valoare științifică, contribuții fundamentale la filosofia și cultura românească.

Web: https://odobleja.ro/2021/02/21/la-academia-romana-sesiunea-comemorativa-academicianul-alexandru-surdu/