univ maritima ct.jpgÎn perioada 27 – 29 mai, Universitatea Maritimă din Constanţa şi Fundația Universitară Black Sea Foundation organizează „Sesiunea internațională de comunicări ştiinţifice a studenţilor”. La acest eveniment, devenit tradițional, participă 100 de studenţi de la Universitatea Maritimă din Constanţa şi din alte centre universitare.

Printre participanţii la manifestarea studenţească se remarcă un număr important de studenţi din Nigeria. Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice a studenţilor reprezintă un cadru de dialog studenţesc şi oferă posibilitatea prezentării şi dezvoltării unor noi repere teoretice specifice domeniilor de interes.

Lucrările studenţilor se vor desfăşura pe secţiuni, după cum urmează: Navigaţie şi transport maritim şi fluvial; Aspecte economice şi juridice în transporturi; Inginerie mecanică, Inginerie electrică, Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații; Ingineria şi protecţia mediului în industrie; Ştiinţe fundamentale; Ştiinţe umaniste.

Ca în fiecare an, Universitatea Maritimă din Constanţa va premia cele mai bune lucrări de la fiecare secţiune. Manifestarea se va încheia cu o serie de activități studențesti organizate de Liga studenţilor din UMC.