usamv_cluj_.jpgUniversitatea de Stiințe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca organizează anual un Simpozion Ştiinţific de interes naţional, destinat studenților, care se desfășoară în campusul Universităţii din str. Mănăştur 3-5, Cluj-Napoca. Temele vizate sunt din domeniile de științe ale vieții (agricultură, protecția mediului și dezvoltare sustenabilă, biologie, horticultură, peisagistică, economie și dezvoltare rurală, măsurători terestre și cadastru, zootehnie și piscicultură, biotehnologii, medicină veterinară, ingineria produselor alimentare, controlul și expertiza produselor alimentare).

În acest an, sunt invitaţi şi elevii claselor de liceu (clasa a XI-a şi a XII-a), să participe la Sesiunea Ştiinţifică Studenţească USAMVCN 2015, pentru a susţine prezentări interesante, rod al activităţii lor creative din şcoală. Simpozionul este programat miercuri, 8 aprilie (între orele 9-17), care coincide cu derularea activităților SAPTAMANA ALTFEL.

Lucrările vor fi susţinute, la alegere, într-una din secțiunile simpozionului, în paralel cu lucrările studenţilor. Cei care vor susține prezentări, vor primi diplome de participare și premii. De asemenea, sunt invitate să se alăture cadrele didactice și elevii care doresc să-şi însoţească şi susţină colegii, ca o experiență de neuitat în campusul universitar clujean.

Informații privind simpozionul studențesc se pot găsi pe site-ul universității: www.usamvcluj.ro.