Specificul şi caracteristicile procesului educaţional, determinate de importanţa finalităţii – formarea personalităţii tinerilor, implică eficienţa proiectării proceselor didactice,astfel încât actualii elevi să fie ,la terminarea liceului ,capabili de a se adapta cerinţelor societăţii moderne ,în continuă schimbare. Organizarea şi desfăşurarea procesului educativ trebuie să respecte anumite norme şi să se realizeze prin metode şi moduri de activitate specifice fiecărei discipline. Nici o metodă nu poate fi declarată din start pasivă sau activă. Orice metodă conţine un anumit grad de activizare.Important este de a avea în vedere în ce măsură metoda utilizată corespunde nivelului de dezvoltare a elevului, în ce măsură este adecvată obiectivelor şi conţinutului, cît de activ este antrenat elevul.


SECŢIUNI


1. Demersul didactic modern în cadrul disciplinelor cu profil umanist


2. Demersul didactic modern în cadrul disciplinelor cu profil real


3. Evaluarea ,instrument de bază în cadrul procesului didactic – responsabil prof.RECOMANDARI PRIVIND REDACTAREA LUCRARILOR


Lucrările vor fi redactate conform următoarelor cerinţe:


1. 2-3 pagini format A4;


2. În Microsoft Word, cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de literă 12, tehnoredactare la 1,5 rânduri;


3. Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale.


4. Lucrările vor fi însoţite de bibliografie (autor, titlu lucrare, editura, localitate, an), precum şi de un rezumat de maxim o jumătate de pagină.


5. Lucrările pot avea 2 autori, caz în care fiecare participant va primi câte o diplomă de participare, dacă se vor prezenta amândoi la activitate.


6. Lucrările se vor înainta organizatorilor pe suport scris si electronic până la 30 aprilie 2011, pe adresa de mail augustina_nica@yahoo.com ,sau vor fi depuse la secretariatul liceului,împreună cu un rezumat al lucrării,cu fişa de înscriere completată şi taxa de participareBUGET


Fondurile pentru derularea simpozionului provin din taxa de participare a autorilor Taxa pentru participarea la simpozion este de 30 RON şi include diploma de participare şi prezentarea articolului în CD cu ISBN. Taxa de participare se va înmâna organizatorilor până la data de 30 aprilie 2011.La simpozion participă profesorii din Judeţul Dolj şi profesorii din alte judeţe.


Este obligatorie participarea la Simpozion a persoanei înscrise.