Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei a Universitatii din Bucuresti si Centrul National de Formare a personalului din Invatamantul Preuniversitar organizeaza la Bucuresti, pe 16 si 17 mai, Simpozionul international cu tema “Profesionalizarea carierei didactice din perspectiva educatiei permanente”.
Simpozionul va avea trei sectiuni:

– “Politici europene in domeniul formarii continue a cadrelor didactice”;

– “Formarea intiala si formarea continua – continuitate si schimbare; specificul formarii continue a cadrelor didactice”

– “Evaluarea calitatii in invatamant – aspecte metodologice”.

Taxa de participare este de 50 lei si se va depune pana la 6 mai 2008, CF 14106266, CONT IBAN RO98TREZ7015009XXX000272, Trezoreria Sector 1, Bucuresti sau la casieria CNFP; in ambele situatii se va mentiona „SIMPOZION-CNFP”. Confirmarea platii se face prin fax la nr. 021 315 28 80 sau prin trimiterea unei copii scanate dupa documentul de plata la e-mail: simpozion_cnfp@yahoo.com pana la 6 mai.

Mai multe informatii se pot obtine la CNFP, telefon 021/311.10.83; fax 021/315.28.80, e-mail simpozion_cnfp@yahoo.com.