Casa Corpului Didactic Galaţi va organiza pe 5 iunie, la sediul propriu, Simpozionul Internaţional cu tema „Valori didactice româneşti, premise pentru un învăţământ european”. Scopul evenimentului îl constituie facilitarea schimbului de informaţii şi de experienţă între cadrele didactice şi între acestea şi factorii de decizie din domeniul educaţional.

La simpozion vor participa: învăţători/institutori din învăţământul preuniversitar gălăţean şi din alte judeţe ale ţării; educatoare din învăţământul preuniversitar gălăţean şi din alte judeţe ale ţării; profesori de gimnaziu şi liceu de toate specialităţile din învăţământul preuniversitar gălăţean şi din alte judeţe ale ţării; bibliotecari şcolari şi profesori documentarişti; formatori din sistemul de educaţie; reprezentanţi ai ONG-urilor; reprezentanţi ai instituţiilor partenere.

Ediţia din acest an se va desfăşura sub forma unui schimb de experienţă internaţional, prin intermediul căruia se va crea un flux de informaţii privind modalităţile de stimulare ale inovaţiei şi creativităţii în sistemele de educaţie ale ţărilor participante: România, Italia, Bulgaria, Lituania.

Secţiunile simpozionului sunt:

1. Creativitate si inovaţie în curriculumul şcolar

2. Proiecte cu finanţare externă şi proiecte educaţionale

3. Educaţia permanentă în societatea cunoaşterii

4. Valorificarea resurselor educaţionale din Centrele de Documentare şi Informare

Se pot înscrie la simpozion cadre didactice din învăţământul preşcolar şi primar şi din ciclurile gimnazial şi liceal, bibliotecari şi profesori documentarişti. Pentru înscriere se vor consulta site-ul www.ccdgalati.ro sau profesorul metodist Aurora Sava (tel. 0732121990, e-mail auralisav@yahoo.com), responsabil al activităţii. Înscrierile se fac până la data de 21 mai la Casa Corpului Didactic Galaţi, Str. Gării nr.35, Cod 800222, telefon 0236/414749, fax 0236/465860. La adresa menţionată se trimit: fişa de înscriere, sinteza lucrării pe suport de hârtie şi în format electronic şi dovada achitării taxei de participare. Taxa de participare în valoare de 35 RON. Relaţii suplimentare se pot obţine prin accesarea site-urilor www.ccdgalati.ro şi www.didactic.ro şi prin intermediul adresei de e-mail: simpozioane_ccd@yahoo.com.