usamv_cluj_.jpgUniversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca organizează în perioada 29 septembrie – 1 octombrie cea de-a XV-a ediţie a Simpozionului Internaţional “Prospects for the Third Millennium Agriculture”, sub patronajul Ministerului Educaţiei Naţionale, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Academiei Române, Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice. Deschiderea oficială a evenimetului va avea loc în data de 29 septembrie 2016, începând cu ora 10.30, în Aula Magna “Mihai Şerban”, din campusul universităţii, str. Calea Mănăştur, nr. 3-5.

La acest important eveniment se vor reuni peste 450 de participanţi (cadre didactice universitare, cercetători şi doctoranzi), dintre care peste 100 de experţi internaţionali –profesori şi cercetători din Austria, Germania, Olanda, Spania, Grecia, Anglia, Israel, S.U.A., Iran, India, Algeria, Turcia şi Ungaria.

Pe parcursul celor două zile ale evenimentului, se vor prezenta 460 de lucrări ştiinţifice, precum şi conferinţe, susţinute de personalităţi internaţionale sau naţionale, prezentări orale şi poster, mese rotunde, unde vor fi dezbătute rezultate ştiinţifice recente.

Simpozionul Internaţional “Prospects for the Third Millennium Agriculture” este un forum care îşi propune un schimb dinamic de informaţii, experienţe, idei inovatoare şi concepte în domeniul ştiinţelor agricole şi horticole, al ştiinţei şi tehnologiei alimentare, al biotehnologiilor, medicinei veterinare, precum şi în alte domenii inter şi transdisciplinare.

Informaţii privind programul şi tematica Simpozionului se găsesc la adresa http://symposium.usamvcluj.ro/.