Inspectoratul Scolar Prahova, impreuna cu Casa Corpului Didactic Prahova si Scoala cu clasele I-VII “Sf. Vineri” Ploiesti, organizeaza pe 17 octombrie Simpozionul national cu tema “Comunicare si educatie interculturala in scoala”, editia a III-a. Sesiunea de comunicari este deschisa cadrelor didactice de orice specialitate.
Obiectivele manifestarii sunt:

– Constientizarea necesitatii demersurilor educationale din perspectiva interculturala;

– Promovarea interculturalitatii, a comunicarii interculturale cu scopul optimizarii procesului instructiv-educativ;

– Promovarea diversitatii prin afirmarea libertatii culturale;

Sectiunile simpozionului vor fi:

1. Articole, studii, referate pe tema “Comunicare si educatie interculturala in scoala”

2. Parteneriate, proiecte tematice educationale (portofolii, studii de caz, fise de evaluare, chestionare etc.)

3. Concurs de reviste scolare realizate la nivelul scolii sau al clasei in anul scolar 2007 – 2008

Relatii suplimentare puteti obtine zilnic (dupa orele 16) la telefoanele: 0788.235952 (Iliescu Simona) si 0727.981000 (Simion Mihaela).