Simpozion National cu tema “Educatia de calitate – o preocupare a scolii de azi”

Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui, Casa Corpului Didactic Vaslui si Scoala
cu clasele I-VIII Nr. 3 “Constantin Parfene” Vaslui organizeaz pe 24 mai Simpozionul National “Educatia de calitate – o preocupare a scolii de azi”.
Obiectivele simpozionului sunt:

l. Realizarea unui schimb de experienta intre cadrele didactice participante in
vederea imbunatatirii calitatii educatiei oferite de scoli;

2. Dezvoltarea personalitatii scolii in comunitate;

3. Imbunatatirea relatiilor de colaborare, cooperare intre toti factorii implicati in
formarea si dezvoltarea tinerei generatii.

Sectiunile simpozionului:

I. Valente ale Curriculumului la Decizia Scolii in conturarea personalitatii
scolii in comunitate (Managerii unitatilor de invatamant vor putea exemplifica modalitatile de individualizare a scolii in comunitatea locala prin prezentarea ofertelor
educationale ale scolilor).

II. Dezvoltarea personalitatii copilului prin activitati extracurriculare (Participantii vor rcaliza referate pe aceasta temd, insotite la prezentare, daca este cazul, de rezultate ale activitatilor desfasurate in cadrul cercurilor din scoli).

III. Expozitie – concurs cu reviste scolare realizate la nivelul scolii sau al clasei.

Inscrierea participantilor se va rcaliza pana la data de 30 aprilie, pin
completarea fisei de participare pe adresa de e-mail scoala_cparfene_vaslui@yahoo.com sau la numaru1 de telefon 0740.933714 – institutor Apetroaie Nastica.

Taxa in valoare de 40 lei pentru fiecare participant se va achita in contul RO75TRE26565004XXX002562 deschis la TREZORERIA Vaslui, titular cont Scoala cu clasele I -VIII Nr. 3 ,,Constantin Parfene” Vaslui (cod fiscal 19801956) sau direct la secretariatul scolii.

Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 0740.933714 (inst. Apetroaie Nastica), tel.
0726.709486 (prof. Alina Lupu), tel. secretariat scoala 0235.312402, respectiv
0335.416781, intre orele 9.00-19.00, sau la adresele de email apenadia2O05@yahoo.com si alina_prof@yahoo.com.