Stimati colegi invatatori si profesori,vă invităm pe 4 iunie 2011 ca, împreună, să facem şi să fim o parte din istoria Zilei Mondiale a Mediului, să descoperim noi acțiuni demne de urmat, prin care să construim o lume sănătoasă, curată şi diversă, cu și pentru generaţiile ce vor urma și care trebuie să aibă aceleași drepturi pe care le avem și noi, cei de astăzi.
Vă invităm pe 4 iunie 2011 ca, împreună, să facem şi să fim o parte

din istoria Zilei Mondiale a Mediului, să descoperim noi acțiuni demne de urmat, prin care să construim o lume sănătoasă, curată şi diversă, cu și pentru generaţiile ce vor urma și care trebuie să aibă aceleași drepturi pe care le avem și noi, cei de astăzi.

Scop:

Creșterea responsabilizării față de ocrotirea mediului, prin educarea spiritului eco-civic și implicarea activă a elevilor și profesorilor, precum și a întregii comunități, în vederea formării unei atitudini de respect faţă de mediu , a dezvoltării unei gândiri europene , de a acționa unitar , pentru a păstra sănătatea planetei și ,implicit , sănătatea noastră!

Educarea și formarea specialistului de mâine se realizează în strânsă legătură și cu mediul în care trăiește. Prin urmare, acesta trebuie să fie bine integrat în problemele de protecție a mediului. Indiferența distruge totul!

Elevul de astăzi este viitorul cetăţean de mâine!

Obiective :

– educarea şi mobilizarea tinerei generaţii pentru a proteja mediul înconjurător;

– valorificarea experienţei dobândite în domeniul protecţiei mediului, prin

intensificarea colaborării și prin schimbul de bune practici între instituţii de învăţământ preuniversitar ;

– conştientizarea membrilor comunităţii cu privire la efectele negative ale poluanţilor

asupra vieţii;

– formarea de abilităţi în scopul atingerii standardelor ecologice;

– formarea unei atitudini pozitive faţă de mediu, prin stimularea interesului faţă de păstrarea unui mediu echilibrat;

– exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a acestuia.

Grup ţintă:

a) beneficiari direcţi: cadre didactice;

b) beneficiari indirecţi: elevi, părinţi, profesori, comunitatea locală.

La simpozion pot participa cadre didactice care predau în înv.
preuniversitar și care au de împărtășit colegilor activități, acțiuni concrete desfășurate cu elevii , în vederea realizării educației ecologice.

Conţinutul lucrărilor trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat,
din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate : comunicări în care abordarea teoretică se va îmbina cu exemple concrete de realizare a educaţiei pentru mediu , exemple de bună practică, proiecte de lecţii, proiecte educaționale, prezentare de idei de rezolvare a problemelor actuale de mediu.

Data şi locul desfăşurării:

4 iunie 2011 – Sc. Gen. Nr. 19 Brasov