SECŢIUNI: I. Creaţii literare ( secţiune pentru copii) – maxim 2 pagini; II. „Lumea personajelor lui Caragiale” (expoziţie cu lucrări realizate de copii : colaje, pictură, grafică sau alte tipuri de lucrări – secţiuni separate); III. Dramatizări după operele lui Caragiale Dramatizările vor avea durata de maxim 10 min şi vor fi trimise în format electronic (pe CD sau DVD) .

Aşteptăm micii actori să ne încânte „pe viu” cu momentele trimise pe CD sau DVD, în data de 13 mai 2011 în frumoasa noastră şcoală. Confirmarea de participare directă cu trupa de copii se va face până la data de 29 aprilie 2011 pe adresa de e-mail sympozyoncaragyale@yahoo.com sau la nr. de telefon: 0720064661 , cu specificarea numărului de copii participanţi şi a duratei momentului care va fi prezentat în program; IV. Sesiune de comunicări pentru cadrele didactice cu următoarele secţiuni: a) „Modalităţi de valorificare a operelor lui Caragiale în procesul instructiv-educativ; b) „Să nu-l uităm pe Caragiale!”- Strategii procedurale şi materiale utilizate cu scopul de a trezi interesul elevilor pentru lectură ; c) „Pe urmele lui Caragiale” – eseuri sau orice alt gen de lucrări literare sau artistice; Se pot prezenta portofolii ale elevilor, fişe de lucru, albume etc.

Redactarea lucrărilor va fi făcută după următoarele norme:


-format A4, la un rând, cu marginile de 20mm;


-titlul scris cu majuscule, Times New Roman 12;


-la un rând, sub titlu, se vor scrie autorul / coautorii (prenumele şi numele), apoi instituţia;


-conţinutul lucrării va fi scris Times New Roman 12, Justify, la un rand, cu diacritice, maxim 3 pagini (o persoană), maxim 5 pagini (2 sau mai multe persoane).


-bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării;Taxa de participare 30 RON va fi depusă în contul RO71RNCB0048025925890001 şi este necesară pentru realizarea mapelor care vor fi trimise / înmânate fiecărui participant la simpozion în plic . Nu se plătesc taxe suplimentare pentru publicarea lucrărilor în revista cu ISSN; (soţ şi soţie vor plăti o singură taxă);Toate lucrările vor fi publicate în revista „Jos pălăria, domnule Caragiale!”, realizată de organizatori, cu ISSN;Programul desfăşurării simpozionului:


a) Secţiunile I , a II-a şi a III-a se vor susţine pe data de 6mai 2011 în incinta Scolii „I.L.Caragiale” din Brăila, începând cu ora 10,00;


b) Secţiunea a IV-a se va susţine pe data de 13mai 2011 în incinta Şcolii „I.L.Caragiale” din Brăila, începând cu orele 9,30.