COMITETUL DE COORDONARE:

• Prof. Cosmin Gheorghe – director Grupul Şcolar „Valeriu Branişte” Lugoj

• Prof. Nicoleta Bogos – director adjunct Grupul Şcolar ,, Valeriu Branişte” Lugoj

• Lect. Univ. Dr. Mateia Adrian-Universitatea Europeană Drăgan Lugoj

• Tucu Dumitru – prodecan Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Mecanică

• Adrian Gribincea-Agenţia Judeţeană Pentru Ocuparea Forţei de Muncă-punct de lucru Lugoj

• Ciulonescu Adrian – Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, filiala Lugoj

• Prof. Blaj Ioan Ciprian-Centrul Educaţional ,, Şcoala Bănăţeană” Lugoj

PARTENERI:

• Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş

• Casa Corpului Didactic Timiş

• Universitatea Europeană Drăgan Lugoj

• Universitatea Politehnică Timişoara, Facultatea de Mecanică

• Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Lugoj

• Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, filiala Lugoj

• Centrul Educaţional “Şcoala Bănăţeană” Lugoj

• Şcoli partenere din U.E. şi din afara acesteia, prin proiect Etwinning

SECŢIUNI:

Pentru o mai bună apreciere a lucrărilor, simpozionul se va desfăşura pe secţiuni după cum urmează:

Secţiunea I: Rolul disciplinelor tehnice în învăţământul preuniversitar. Probleme de curriculum, predarea-învăţarea-evaluarea la aceste discipline
Moderator: prof. Bogos Nicoleta, prof. Pop Silvia

Secţiunea a II-a: Management instituţional/ organizaţional în învăţământul tehnic: provocări şi reuşite
Moderator: prof. Cosmin Gheorghe, prof. Ciprian Blaj

Secţiunea a III-a: Didactica disciplinelor de cultură generală şi de specialitate în învăţământul tehnic-particularităţi şi diferenţieri faţă de învăţământul teoretic
Moderator: prof.Gheleşian Silvia, prof. Vărzaru Marilena

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI:

Lucrările simpozionului vor avea loc la Universitatea Europeană Drăgan Lugoj.

– Ora 1330 – 1400 -deschiderea festivă a simpozionului;

– Ora 1400 – 1700 – prezentarea lucrărilor pe secţiuni;

– Ora 1700 – 1730 – evaluarea simpozionului;

Programul are caracter orientativ, organizatorii rezervându-şi dreptul de modificare după durata de desfăşurare a secţiunilor.

CALENDARUL ACTIVITAŢIILOR:

– constituirea comitetului de coordonare a activităţii: iunie 2010

– constituirea comitetului de organizare: iunie 2010

– obţinerea aprobării MECTS pentru statutul de simpozion naţional: noiembrie 2010

– elaborarea şi finalizarea fişei de proiect şi a conţinutului activităţii: ianuarie 2011

– februarie-aprilie 2011, campanie de informare şi postarea pe site-urile:

– ISJ-uri din România

-www.didactic.ro

-www.edumanager.ro

-www.etwinning.net

-www.scientix.eu

-http:valeriubraniste.licee.edu.ro

-http://isj.tm.edu.ro

– primirea fişelor de înscriere şi a lucrărilor, atât din ţară, cât şi din străinătate: 4 mai 2011

– realizarea propriu-zisă a simpozionului: 13 mai 2011

Regulament de participare :

CRITERII DE PARTICIPARE:

a. Înscrierea se va face pe baza fişei de înscriere, concomitent cu trimiterea lucrărilor electronic, în două fişiere separate (lucrarea şi fişa de înscriere) cu specificarea numelui autorului/autorilor şi a şcolii de provenienţă pe adresa de e-mail: simpozionvbraniste@yahoo.com (vă vom confirma acceptarea la simpozion prin email după primirea fişei de înscriere, a lucrării şi achitarea taxei de participare), până în data de 5 mai 2011.
Termenul limită de trimitere a lucrărilor : 4 mai 2011

b. Fiecare lucrare poate avea maxim 2 autori, urmând ca lucrarea să fie susţinută de cel puţin unul dintre autori;

c. Lucrarea va avea maxim 8 pagini;

d. Elevii care doresc să participe la simpozion se pot înscrie în condiţiile în care există un profesor coordonator care supervizează activitatea lor. O lucrare coordonată de un profesor poate avea maxim 2 participanţi ( autori ) din rândul elevilor.

e. Studenţii care doresc să participe la simpozion trebuie să respecte toate condiţiile impuse persoanelor adulte.

f. În ziua de desfăşurare a lucrărilor simpozionului, participanţii vor prezenta un rezumat al lucrării lor, punctele forte, concluzii, etc.

g. Pentru susţinerea lucrării se pot folosi materiale demonstrative: portofolii, fişe, imagini, proiecte, prezentări PowerPoint, organizatorul punând la dispoziţia participanţilor : calculator, videoproiector; etc

h. Taxa de participare : 30 RON/cadru didactic/ specialist din România
5 RON/elev/student din România
20 euro/cadru didactic/specialist din altă ţară
5 euro/ elev/student din altă ţară
Costurile taxei de participare includ: diploma de participare, CD cu ISBN, mapa simpozionului, taxe poştale şi cheltuieli de organizare.

Taxa de participare se achită pe numele Ianculescu D. Marioara în contul:
IBAN: RO70 RZBR 0000 0600 1338 1835 deschis la Raiffeisen Bank S.A. Agenţia Lugoj sau direct la persoanele de contact.

Vă rugăm insistent să specificaţi operatorului bancar numele depunătorului şi adresa exactă, împreună cu menţiunea „pentru simpozion”.

i. Participarea la simpozion este obligatorie.
Pentru cadrele didactice din altă localitate, în cazul unei participări directe, organizatorii asigură cazarea gratuită la căminul internat al Grupului Şcolar ,, Valeriu Branişte”, participanţii suportând costurile de deplasare şi de masă ( cină, mic dejun)

î. Informaţii suplimentare puteţi obţine contactând următoarele persoane :

Prof. Pop Silvia tel: 0761692052

Prof. Bogos Nicoleta tel: 0723729945

Prof. Gheleşian Silvia tel: 0722378534