danubius_sediu_nou.jpgÎn cadrul programului de pregătire continuă a avocaţilor, stabilit de Congresul avocaţilor, potrivit Hotărârii nr.14/21 Iunie 2008, Senatul Universităţii “Danubius” din Galaţi şi I.N.P.P.A.- Centrul teritorial Galaţi, organizează ediţia a VI-a a Simpozionului “Rolul avocatului în înfăptuirea actului de justiţie”.

Evenimentul se va desfăşura în zilele de 29-30 aprilie 2011 la sediul Universităţii “Danubius”, începând cu ora 1000.

Dezbaterile din cadrul acestui simpozion se vor realiza pe anumite tematici, precum:

– Implicaţiile practice ale Legii nr 202/ 2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor;

– Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;

– Jurisprudenţa C.E.D.O. în materie civilă şi penală;

– Executarea şi interpretarea clauzelor contractului individual de muncă.