univ_bc_epe.jpgUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe, Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului, a organizat în perioada 7-9 noiembrie, a X-a ediție (Ediție jubiliară) a simpozionului „Ecologia și Protecția Ecosistemelor”, manifestare științifică ce contribuie la consolidarea relațiilor de colaborare dintre instituțiile de învățământ, cercetare și cultură, cu implicarea mediului social-economic, precum și la dezvoltarea cercetării din domeniul științelor naturii.

De-a lungul primelor nouă ediţii, „Ecologia şi protecţia ecosistemelor” a câştigat popularitate în lumea ştiinţifică românească, aducând la masa dezbaterilor științifice specialişti români şi străini din prestigioase instituţii de învăţământ superior şi de cercetare științifică.
Dezbaterile din cadrul Simpozionului au abordat 4 arii tematice: Biodiversitatea organismelor acvatice, Biodiversitatea organismelor terestre, Ecologie şi dezvoltare durabilă, Biotehnologii de protecţie şi valorificare a resurselor mediului.

Deschiderea oficială a avut loc vineri, 8 noiembrie, în Aula Universităţii. La lucrările celei de-a X-a ediții au fost invitate personalități de la Comisiile de Agricultură ale Parlamentului, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Academia Română, Academia de Științe Agricole și Silvice, Universități și Institute de Cercetare din țară, Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, reprezentanți ai Direcțiilor Agricole și ai Camerelor de Consultanță Agricolă, reprezentanți ai mediului economic și reprezentanți ai administrației locale. Printre invitaţii de seamă îi amintim pe Academician Prof. univ. dr. Constantin Toma, M. C. Acad. Prof. univ. dr. Marian-Traian Gomoiu, M.C. Acad. Prof. univ. dr. Dumitru Murariu, C.S.I dr. Mihail Coman, membru al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, director al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură, Piteşti-Mărăcineni. De asemenea, organizatorii au inclus în program o expoziţie de sortimente de mere, soiuri cu rezistenţă genetică care se pretează la o agricultură ecologică şi un concurs naţional de degustare de mere.