Colegiul Tehnic „Matei Basarab” Caracal organizeazǎ Simpozionul Internaţional de creativitate Dimitrie Gusti „PORTUL POPULAR – ETERNA PROVOCARE”, ediţia a IV a. Data desfaşurǎrii : 17-19 iunie 2011.

Obiectivul general :

Participarea comunităţii la propriul viitor prin :creşterea ataşamentului faţă de simbolurile naţionale; formarea unor competenţe de transfer

Obiectivele specifice


– Cunoasterea si identificarea elementelor caracteristice portului popular specific zonei de apartenenta a participantilor


– Revitalizarea artelor şi mesteşugurilor tradiţionale locale


– Initierea tinerilor in practicarea mestesugurilor traditionale romanesti


– Diseminarea unor aspecte de bună practică legate de managementul educaţionalGrup ţintǎ


– Cadre didactice si elevi din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, învăţământul special, Cluburi şi Palate ale Copiilor şi elevilor


– Centre Regionale de Formare Profesională a Adulţilor


– Comunitatea localăDATA SIMPOZIONULUI : 17-19 iunie 2011LOCUL DE DESFAŞURARE: Teatrul Naţional CaracalSECŢIUNI:


1. PARADA PORTULUI POPULAR


2. TARGUL MICILOR MEŞTERI POPULARI


3. COLOCVIU CU TEMA:


a. PORT POPULAR – IDENTITATE NAŢIONALA


b. MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE