COLEGIUL NAŢIONAL „GARABET IBRAILEANU” IAŞI în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Iași,Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iaşi, Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Vasile cel Mare”, Iaşi are plăcerea de a vă invita la a V-a ediție a simpozionului internațional „VALENŢE EUROPENE ÎN EDUCAŢIE”, în perioada 13-15 mai 2011.

Manifestarea ştiinţifică se adresează cadrelor didactice din învăţământul preşcolar, preuniversitar, universitar, profesorilor psihopedagogi şi managerilor educaţionali.

SECŢIUNI

• Management şi marketing educaţional

• Strategii didactice moderne pentru optimizarea actului instructiv-educativ aplicate în activităţile cu elevii

• Învăţarea pe tot parcursul vieţii

•Educaţia pentru conservarea şi protejarea mediului înconjurător

Relaţii suplimentare puteţi obţine de la persoana de contact:

Ines-Andreea Toader – bibliotecar, tel. 0741.365.352, e-mail:

ines_toader@yahoo.com