Avem onoarea să vă invităm să participaţi la Simpozionul Naţional de Comunicări Ştiinţifice şi metodice ale cadrelor didactice şi elevilor din domeniile electrotehnică, electromecanică, electronică şi automatizări, telecomunicaţii, energetică, mecatronică, tehnologia informaţiilor cu tema:

PERSPECTIVE TEHNICE ŞI TEHNOLOGICE – PRIORITAŢI ŞI DEMERSURI ÎN CONTEXTUL EUROPEAN – EDIŢIA A IV – A 26 MARTIE 2011

Scopul manifestarii:


Simpozionul va constitui un prilej pentru prezentarea, dezbaterea şi diseminarea informaţiilor din domeniile tehnice şi tehnologice, cunoaşterea preocupărilor şi realizărilor cadrelor didactice şi elevilor în domeniul tematicii abordate, iniţierea de noi contacte între specialişti, instituţii din ţara şi de peste hotare, crearea de parteneriate, stimularea creativităţii elevilor, identificarea şi utilizarea de noi resurse alternative energetice, abordarea unor proiecte şi participări la programe europene.Locaţie:


COLEGIUL TEHNIC “ION CREANGA”
Tîrgu Neamţ, str. Mărăşeşti, Nr. 175; Tel. 0233 790574 ; Fax. 0233 790576
E-mail colegiultehnicic@yahoo.com; web: www.ctic.ro ; www.yo8kzc.roSecţiuni:• Secţiunea A: TEHNICA – lucrări , proiecte, referate, portofolii (se adresează elevilor)


• Secţiunea B: TEHNOLOGIE – mijloace şi metode pentru formarea competenţelor profesionale – expoziţie cu lucrări practice (se adresează elevilor).


• Secţiunea C: Abordare interdisciplinară pentru realizarea / atingerea standardelor de pregătire profesională – lucrări de metodică ale profesorilor (se adresează profesorilor).

o Noi abordări interdisciplinare ale electronicii, automatizărilor şi telecomunicaţiilor în societatea cunoaşterii.

o Metodici ale predării şi evaluării în domeniile electronicii, automatizărilor şi telecomunicaţiilor.

o Exigenţe ale pieţei produselor electrotehnice în contextul provocărilor actuale.

o Exemple de proiecte europene.


• Secţiunea D: Actualităţi în domeniul specializării în sprijinul învăţării permanente – lucrări ştiinţifice (mecatronică, electronică şi automatizări, electrotehnică, telecomunicaţii, tehnologia informaţiilor, informatică) ale profesorilor (se adresează profesorilor).CONDIŢII DE PARTICIPARE :


• Manifestarea se adresează tuturor cadrelor didactice şi specialiştilor cu preocupari in domeniile electric, telecomunicaţii, electronică şi automatizări, energetică, electromecanică, mecatronică, dar şi profesorilor de alte specializări care desfăşoară activităţi ce utilizează echipamente electronice, electrotehnice, automatizări, de tehnologia informaţiilor, soft-uri în scopul predării disciplinelor proprii. Deasemenea profesorii pot prezenta proiecte europene, exemple de bună practică, la care au participat in anul 2010 şi care se adresau domeniului tehnic sau didactic (sectiunea C).

• Înscrierile se vor face până la 10 martie 2011, prin completarea fişei de înscriere şi expedierea ei la persoana de contact.

• Cadrele didactice care doresc să participe sunt rugate să realizeze lucrări în format Word fontul de 12, spaţierea la 1,5. Se admit şi lucrări online, trimise în termenul prevăzut cu condiţia achitării taxei de participare. Prezentarea lucrărilor poate fi făcută şi în Publisher, Power Point, Flash etc.. Lucrările trebuiesc trimise până la data de 15 martie 2011 însoţite de copia documentului de plată a taxei de participare la sectiunea solicitata, pe adresa de e-mail a profesorului responsabil de sectiunea respectiva.

• Taxa de participare pentru profesori: 30 RON. Pentru elevi nu se percep taxe de participare, dar pentru publicarea lucrarilor trebuie achitată taxa de 30 RON de către profesorii coordonatori (maxim doi profesori). Această taxă va acoperi cheltuielile pentru mapele simpozionului, diplome de participare şi editarea unui DVD cu ISBN conţinând toate lucrările trimise. Taxa se va achita până la data de 15 martie 2011 în contul – RO63RNCB0199101963290001 – deschis la BCR – Asociaţia EDUMOND Tîrgu Neamţ, CIF 24073263 ( trimiteti confirmarea platii pe mail-ul persoanei de contact).

• Se admit lucrări cu maximum doi autori.

• Lucrările / referatele vor fi prezentate la videoproiector (max 15min). În cazul în care există prezentări de aplicaţii practice acestea nu vor depăşi 20 minute.

• Persoanele care nu au posibilitatea de a fi prezente la simpozion pot trimite lucrarea online pe adresa de email specificata pe fiecare sectiune.

• Cheltuielile legate de masa si cazare ale profesorilor şi elevilor se vor asigura contra cost. Detalii la prof. Ioan Lucian 0755 879030PERSOANE DE CONTACT/ SECŢIUNI:Secţiunea A:
Prof. IOAN LUCIAN; tel 0755 879030; ioanelservice@yahoo.com

Prof. ZAMA CRISTINEL; tel 0721 235341


Secţiunea B:
Prof. MANTEA CONSTANTIN; tel 0749 251207; costymantea@yahoo.com

Prof. DOBROMIR SOFIA; tel 0722 387704;


Secţiunea C:
Prof. ROMAN ROMEO; tel 0723 721645; roman.ctic@yahoo.com

Prof. TIMOFTE ADRIANA; tel 0744 524978


Secţiunea D:
Prof. SAUCIUC GHEORGHE; tel 0746 199741;
sauciucgheorghe@yahoo.com

Prof. MANOLE VASILE; tel 0746 833187

Prof. SPIRIDONESCU CONSTANTIN