La secţiunile simpozionului participă cadre didactice din toată ţara. Un autor participă cu o lucrare sau/şi prezentare Power – Point.. Taxa de participare la simpozion este de 15 lei. Taxa se achită prin mandat poştal, până pe 14.11.2010, la adresa: Şcoala cu Clasele I-VIII Mihail Drumeş, Str. N. Bălcescu, Nr. 51, Loc. Balş, Jud. Olt, C. P. 235100. Prof. Elena Tăbârţă, Inst. Mirela Costache, Secretar Iuliana Ungureanu sau Prof. Daniel Guran

La secţiunile concursului se vor înscrie doar elevi îndrumaţi de cadrele didactice participante la simpozion. Un cadru didactic poate înscrie în concurs maximum 3 elevi, indiferent de secţiunea de concurs.

Comunicările ştiinţifice ale cadrelor didactice înscrise la simpozion şi creaţiile literare ale elevilor înscrişi în concurs vor fi trimise, până pe 14.11.2010, în format electronic, ca fişier ataşat, pe adresa de e-mail: mihaildrumesdincolodetimp@yahoo.com .
Fiecare cadru didactic participant la simpozion şi îndrumător pentru elevii înscrişi în concurs va trimite prin poştă, pe adresa şcolii noastre, un plic, format A4, autoadresat, în valoare de 4 lei, pentru facilitarea operaţiilor de expediere a diplomelor prin poştă.


Atât lucrările de la secţiunile simpozionului, cât şi lucrările de la secţiunile concursului vor fi însoţite de fişa de înscriere a cadrului didactic participant şi îndrumător . Creaţiile plastice ale elevilor trebuie să conţină pe verso datele de identificare conform fişei de înscriere şi vor fi trimise în plic pe adresa şcolii.


SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI NAŢIONAL :

1. Referate ştiinţifice cu temele :

a. Mihail Drumeş – interpretare literară;

b. Ipostaze din viaţa şi opera lui Mihail Drumeş;

c. Piese de teatru şcolar – adaptări ale operei lui Mihail Drumeş.

2. Prezentări Power – Point / filmuleţe. (având aceleaşi teme).SECŢIUNILE CONCURSULUI NAŢIONAL :

1. Creaţie plastică:

a. Desen, Pictură; (Clasele I – IV)

b. Fotografie; (Clasele V – XII)

2. Creaţie literară:

a. Poezie; (Clasele III – XII)

b. Proză scurtă. (Clasele III – XII)


Temele pentru concurs sunt:

– Vârsta visului cu ochii deschişi;

– Şcoala din vremea noastră;

– Gânduri pentru o Românie frumoasă.


Condiţii de redactare :

Comunicările ştiinţifice înscrise la secţiunile simpozionului şi lucrările literare înscrise la secţiunile concursului vor respecta următoarele condiţii de redactare: 1-3 pagini, format A4, tehnoredactare Word, format 12 Times New Roman, la 1,5 rânduri, cu margini egale de 20 mm, sus, jos, stânga, dreapta, text aliniat Justify – Microsoft Office Word 2003. Pentru comunicările ştiinţifice, la două rânduri de titlul lucrării, se va înscrie numele autorului şi numele unităţii de învăţământ unde activează cu font normal 14 Times New Roman Bold. Pentru creaţiile literare ale elevilor, la două rânduri de titlul lucrării, se va înscrie numele autorului şi numele unităţii de învăţământ şi clasa din care face parte, dar şi numele cadrului didactic îndrumător, cu font normal 14 Times New Roman Bold. Toate lucrările vor fi tehnoredactate cu diacritice.


Lucrările ştiinţifice vor fi publicate într-un volum cu ISSN, la cerere. Pentru publicarea articolului se va achita o taxa de 15 lei.
Realizarea creaţiilor plastice (desen, pictură, fotografie) va avea ca punct de reper opera scriitorului Mihail Drumeş. Creaţiile vor fi însoţite nu doar de elementele de identificare ale concurentului şi ale îndrumătorului, ci şi de un moto ce va consta în citarea fragmentului (total sau parţial, după caz) care a condus la apariţia creaţiei respective.
Comitetul de organizare verifică toate lucrările şi îşi rezervă dreptul de a respinge acele lucrări care nu îndeplinesc condiţiile impuse de organizatori.