Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi şi Liceul Teoretic ,,Miron Costin,, Iaşi organizează în ziua de 26 martie 2011 SIMPOZIONUL NAŢIONAL ,,MEDIUL – PREZENT ŞI PERSPECTIVE PENTRU UN VIITOR ECOLOGIC ,, – EDIŢIA A IV A. Acţiunea va avea loc la Liceul Teoretic ,,Miron Costin,, Iaşi, Str. Muşatini, nr. 12. Simpozionul se adresează tuturor cadrelor didactice şi elevilor.

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi şi Liceul Teoretic ,,Miron Costin,, Iaşi organizează în ziua de 26 martie 2011 SIMPOZIONUL NAŢIONAL ,,MEDIUL – PREZENT ŞI PERSPECTIVE PENTRU UN VIITOR ECOLOGIC ,, – EDIŢIA A IV A. Acţiunea va avea loc la Liceul Teoretic ,,Miron Costin,, Iaşi, Str. Muşatini, nr. 12. Simpozionul se adresează tuturor cadrelor didactice şi elevilor.


OBIECTIVELE URMARITE

– Popularizarea necesităţii protecţiei şi conservării mediului înconjurător.

– Realizarea unor dezbateri pe probleme de mediu ale lumii contemporane.


SELECTAREA LUCRARILOR


Comitetul ştiinţific de organizare al simpozionului îşi rezervă dreptul de a selecta lucrările pe criterii literare şi ştiinţifice. Lucrările vor fi tehnoredactate cu diacritice (ă, â, ş, ţ, î) precizând:

-Titlul lucrării scris cu front Times New Roman 14 pt, Bold, centrat; numele şi prenumele fiecărui autor, cu precizarea titulaturii şi a instituţiei din care provine, cu front Times New Roman 12 pt, Bold, la un rând de titlu, în stânga; redactarea lucrărilor se va face în format A4, Times New Roman 12 pt, normal, margini 2 cm; mărimea lucrării va fi de 1-4 pagini;

-Lucrările vor fi trimise pe e-mail sau suport magnetic/optic, însoţite de o minimă bibliografie (numele autorului, anul apariţiei lucrării, titlul, editura şi localitatea, scris cu Times New Roman 12 pt, Italic );

-Toate persoanele care vor participa la simpozion vor primi diplome de participare.


Lucrările simpozionului se vor desfăşura atât în plen, cât şi pe secţiuni.

Secţiunea I – Cercetări fundamentale

Secţiunea II – Relieful, aerul, apa, vieţuitoarele, solul şi protecţia mediului înconjurător


Secţiunea III – Natura în literatură şi artă


Lucrările vor fi trimise la următoarele adrese de e-mail, pe secţiuni astfel:

– p_prisacaru@yahoo.com – lucrările înscrise la secţiunea I – Cercetări fundamentale

– mar24len@yahoo.com – lucrările înscrise la secţiunea II – Relieful, aerul, apa, vieţuitoarele, solul şi protecţia mediului înconjurător

– honceriug@yahoo.fr – lucrările înscrise la secţiunea III – Natura în literatură şi artă

– sau în format electronic, menţionând secţiunea la care sunt înscrise lucrările, la adresa Liceul Teoretic ,,Miron Costin,, Iaşi, Str. Muşatini nr. 12, până la data de 3 martie 2011.


Taxa de participare este de 50 ron / lucrare şi poate fi achitată la secretariatul liceului, prin mandat poştal pe numele Dumitru Mariana, Liceul Teoretic ,, Miron Costin,, Iaşi, Str. Muşatini nr. 12 sau in cont RO 51 BRDE 240 SV 6764 7712 400, sucursala BRD Iaşi, titular Dumitru Mariana.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi profesorii organizatori Dumitru Mariana,
tel. 0728221009, Hadarag Necoară Marnela tel. 0746518163 sau la sectretariatul liceului (tel. 0232/257.408).