uvvg_stigma.jpgUniversitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a organizat, în perioada 22-23 aprilie, simpozionul „Stigma în comunitate şi conştientizarea bolilor psihiatrice”, unde invitat special a fost prof. univ. dr. Ahmed Hankir din Anglia. La eveniment au participat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, care a transmis salutul prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universităţii, prof. univ. dr. Anca Hermenean, prorector cu cercetarea ştiinşifică, cadre didactice, studenţi, masteranzi şi doctoranzi.

Prof. univ. dr. Delia Podea, cadru didactic la Facultatea de Medicină a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, medic primar psihiatru, a precizat căsimpozionul”Stigma în comunitate şi conştientizarea bolilor psihiatrice” s-a referit la una dintre principalele teme ale psihiatriei comunitare, care se ocupă de reabilitarea psiho-socială şi de asigurarea calităţii vieţii pacienţilor diagnosticaţi cu tulburări mentale.

„Stigma este o problemă nu numai a societăţii româneşti, dar este şi o problemă mondială. Fie că vorbim despre ţări extrem de civilizate ca Anglia sau Japonia, sau ţări în curs de dezvoltare,precum Etiopia sau Marocul, constatăm că problemele sunt aceleaşi. Oamenii diagnosticaţi cu tulburări mentale nu au încă aceleaşi drepturi ca şi cei care nu au nici un fel de afecţiune. Este necesar să încercăm să luptăm împotriva stigmei, iar aceasta nu se poate realiza fără un sprijin ştiinţific,legislativ, al autorităţilor locale, dar mai ales fără implicarea societăţii civile, care este reprezentată de ONG-uri. Doar împreună vom reuşi să combatem stigma care împiedică, de fapt, o bună integrare a pacienţilor. Poate că stigma apare de foarte multe ori dintr-o neînţelegere, dintr-o necunoaştere a tulburărilor psihice şi rolul nostru, prin Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, este să împiedicăm această neînţelegere, prin dezvoltarea cunoştinţelor necesare pentru a înţelege şi a combate stigma”.

În ceea ce priveşte judeţul Arad, prof. univ. dr. Delia Podea, cadru didactic la Facultatea de Medicină a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, medic primar psihiatru, a declarat că „principala problemă o constituie absenţa unor structuri specializate în asistenţa comunitară, pentru că, între spital şi familie nu avem nişte unităţi specializate care să ne sprijine. Am avea nevoie de centre de zi pentru pacienţii noştri, de locuinţe protejate şi în felul acesta, poate, am reuşi să-i integrăm în societate”.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” Arad,asubliniat că: „Tema expunerii din Aula mare a Universităţii – «Stigma în comunitate şi conştientizarea bolilor psihiatrice» suscită un mare interes prin faptul că este una pe care o întâlnim mai rar, dar la nivel global există peste 600 de milioane de oameni afectați de boli mentale.Se pune, în mod acut, problema recuperării acestora, de aceea medicina trebuie să folosească diferite mijloace pentru a se reuși acest lucru, iar mai apoi trebuie realizată integrarea lor în societate. Recuperarea acestor bolnavi este şi trebuie să fie o prioritate, chiar şi din punct de vedere economic, deoarece avem nevoie de oameni sănătoşi, care deşi au suferit de o boală, într-un anumit moment al vieţii lor, prin tratament ei trebuie recuperaţi.Profesorul Ahmed Hankir, din Anglia este un mare specialist în psihiatrie, care a prezentat această temă de interes naţional şi internaţional, iar Universitatea noastră s-a angajat, prin organizarea acestui simpozion, să deschidă un nou drum la graniţa dintre psihiatrie şi medicină”.