Simulare în premieră a examenului de definitivat la limba franceză, la Iaşi

gavrila_camelia2.jpgConducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi organizează, în premieră naţională, simularea examenului de definitivat la limba franceză, a anunţat inspectorul general Camelia Gavrilă.

“Ţinând cont de noutatea şi complexitatea subiectelor nu atât în plan ştiinţific, cât mai cu seamă al aplicabilităţii didactico-metodice, precum şi de dificultăţile pe care le întâmpină profesorii debutanţi în faţa unui examen atât de important pentru carieră, credem că această verificare poate fi utilă, acum, în luna mai, cu suficient timp înaintea examenului propriu-zis, pentru verificarea competenţelor de armonizare a conţinuturilor ştiinţifice cu exigenţele curriculare şi necesitatea accesibilizării acestora în procesul de predare-învăţare-evaluare”, a declarat prof.dr Cameila Gavrilă, şefa Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi.

Conform acesteia, corectura tezei se face în prezenţa candidaţilor, astfel încât profesorii evaluatori să creeze oportunitatea de a motiva nota şi distribuirea punctajelor, a explica greşelile, limitele, riscurile semnalate, precum şi de a oferi soluţii concrete pentru subiectele cu grad înalt de dificultate, păstrând confidenţialitatea rezultatelor şi a dialogurilor în cadrul relaţiei de mentorat cu candidaţii. AGERPRES