simulator_usamv1.jpgCatedra de Mecanizare a Facultăţii de Agricultură din cadrul USAMV Cluj-Napoca s-a îmbogăţit recent cu o nouă aparatură electronică destinată studenţilor.

Firma Krone din Germania a donat Catedrei o cabină cu comandă electronică ce echipează combina de recoltat porumb siloz “BIG X”. Ultramodernă, cabina de simulare este singura din România şi printre primele în Europa livrate de Krone.

După cum afirmă prof. dr. Ioan Drocaş, Şeful Catedrei de Mecanizare din USAMV Cluj-Napoca, studenţii au acum posibilitatea de a alege modul de lucru al combinei, care poate fi comandǎ “manualǎ” sau “pilot automat” şi echipamentul frontal de recoltare. În cazul “pilot automat” maşina se orientează singură în procesul de lucru, menţine o vitezǎ de deplasare constantă sau opţional, viteza poate sǎ fie variabilǎ astfel încât debitul de alimentare să rămână constant. În timpul procesului de simulare, studentul poate vedea, pe monitorul computerului de proces, toţi parametrii funcţionali ai maşinii şi modul de modificare a acestora în timpul lucrului. În plus pot obţine informaţii privind: consumul de combustibil, suprafaţa recoltată, distanţa ăcombinǎ în gol şi în lucru.

De asemenea, studenţii pot să regleze poziţia volanului, scaunului, condiţiile de climă din interior, să comande organele de semnalizare luminoase şi să modifice regimul de lucru al combinei. Această cabină pentru simulare este deosebit de utilă studenţilor deoarece pot învăţa practic cunoaşterea aparaturii de bord, a sistemelor electronice de comandă şi control, sisteme care se întâlnesc din ce în ce mai mult la tractoarele şi maşinile agricole moderne.