Judeţul Vâlcea a pierdut prin planul de şcolarizare aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) un număr de 6 clase de liceu, alte 16 fiind transformate în clase de învăţământ profesional, au anunţat liderii Sindicatului Personalului din Învăţământul Preuniversitar (SPIP) Vâlcea, care ameninţă cu proteste dacă nu se va reveni asupra deciziei.

„Ca urmare a modificării abuzive de către minister a planului de şcolarizare, fără respectarea prevederilor legale, se constată că, pentru judeţul Vâlcea, numărul claselor de învăţământ profesional creşte de la 24 ( propuse de Inspectoratul Şcolar Judeţean) la 40, iar numărul total de clase scade de la 121 (propuse de IŞJ Vâlcea prin împărţirea numărului de absolvenţi de clasa a VIII-a la 28) la 115, practic dispărând un număr de 6 clase din planul total, iar un număr de 16 clase de liceu se transformă în clase de învăţământ profesional. Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea a respectat prevederile OMEN 5033/2016 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, OMEN 540/2018 privind aprobarea calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrelor de şcolarizare în învăţământul dual şi profesional pentru anul şcolar 2019 – 2020, a metodelor pentru avizarea de către Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social. Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului, precum şi OMEN 5235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat”, a precizat preşedintele SPIP Vâlcea, Florin Popa.

Liderul sindicatului vâlcean a menţionat că se aşteaptă ca aceste decizii să ducă la restrângeri de activitate şi chiar şomaj printre cadrele didactice din judeţ. „Modificarea planului de şcolarizare tardivă afectează grav mişcarea personalului didactic, după ce încadrările şi catedrele vacante au fost publicate, şi are implicaţii majore asupra încadrărilor pentru anul şcolar 2019 – 2020. În primul rând scade numărul orelor de cultură generală, efectul imediat fiind restrângeri de activitate şi chiar şomaj, şi creşte numărul orelor de instruire practică pentru care este nevoie de maiştri, unde se constată deficit. Apoi, refuzul elevilor de a urma învăţământul profesional duce la creşterea abandonului şcolar, care oricum este alarmant pentru România”, a mai spus Popa.

În condiţiile în care MEN nu va reveni la planul de şcolarizare propus de Inspectoratul Şcolar, sindicaliştii vâlceni sunt hotărâţi să demareze acţiuni de protest, a mai transmis liderul sindical. AGERPRES