bacalaureat1.jpgSindicatele din educaţie solicită probe diferenţiate în funcţie de profil la examenul de Bacalaureat din 2013, într-o scrisoare deschisă transmisă, duminică, liderilor Uniunii Social Liberale, Victor Ponta şi Crin Antonescu.

Potrivit documentului, una dintre „puţinele reglementări benefice” ale Legii educaţiei Naţionale nr. 1 /2011 se referă la bacalaureatul diferenţiat, însă această prevedere nu se poate aplica decât din anul 2016 având în vedere că art. 361 menţionează că reglementarea se aplică generaţiei de elevi care intră în clasa a IX-a în anul şcolar 2012 – 2013.

Potrivit art. 77 alin. (4) din actul normativ menţionat, proba E scrisă, de evaluare a competenţelor formate pe durata învăţământului liceal, cuprinde, pe lângă proba scrisă la Limba şi literatura română (la care se adaugă, după caz, proba scrisă la Limba şi literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale) şi două probe scrise, diferenţiate în funcţie de profil şi filieră. Astfel, pentru profilul real din filiera teoretică cele două probe sunt matematică plus probă transdisciplinară din ştiinţe (fizică, chimie, biologie); pentru profilul umanist din filiera teoretică – o limbă de circulaţie internaţională plus o probă transdisciplinară din geografie, istorie, ştiinţe socioumane; pentru filiera tehnologică – probă scrisă disciplinară specifică profilului plus probă transdisciplinară specifică domeniului de pregătire; pentru filiera vocaţională: probă practică sau scrisă, după caz, specifică profilului ori specializării plus probă transdisciplinară specifică profilului sau specializării.

‘Reglementarea vine în întâmpinarea dorinţelor elevilor, ale părinţilor acestora şi ale cadrelor didactice, care au militat pentru susţinerea examenului de bacalaureat la disciplinele pentru care elevii au optat în cursul învăţământului liceal, iar nu la obiecte pe care nu au fost interesaţi să le studieze şi nici nu aveau cum, având în vedere profilul unităţii de învăţământ’, se precizează în Scrisoarea deschisă semnată de preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Simion Hăncescu, preşedintele executiv al Federaţiei ‘Spiru Haret’, Marius Nistor, şi preşedintele Federaţiei Educaţiei Naţionale, Constantin Ciosu.

Cei trei semnatari ai documentului atrag atenţia că nu există nicio perspectivă de a avea rezultate mai bune la Bacalaureat în acest an, după ‘ rezultatele dezastruoase’ de anul trecut, în condiţiile în care elevi excepţionali, participanţi la concursuri şi olimpiade internaţionale, nu promovează examenul de bacalaureat din cauza probelor la disciplinele din afara profilului.
‘Aceşti elevi, care ne reprezintă în mod exemplar peste hotare, sunt în situaţia de a nu-şi putea continua studiile datorită unui sistem de organizare a examenului de bacalaureat care nu corespunde realităţilor din sistem şi cerinţelor beneficiarilor primari ai învăţământului’, se precizează în Scrisoarea deschisă transmisă USL.

În acest context, liderii sindicatelor din educaţie solicită modificarea, în regim de urgenţă, a sistemului de organizare a examenului de bacalaureat, prin aplicarea, începând cu anul 2013, a prevederilor art. 77 alin. (4) referitoare la proba scrisă E, astfel încât, pe lângă proba scrisă comună de Limba şi literatura română (şi, eventual, proba scrisă la Limba şi literatura maternă), să existe şi probe scrise diferenţiate în funcţie de profil şi filieră.

‘Apreciem că o asemenea măsură este de natură să vină în sprijinul elevilor şi justifică modificarea/completarea Legii educaţiei naţionale prin ordonanţă de urgenţă’, se mai arată în document.AGERPRES