Membrii Sindicatului din Învăţământul Preuniversitar (SÎP) „Spiru Haret” Maramureş au analizat, împreună cu reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) situaţia cadrelor didactice dar şi importanţa unui management mai eficient la nivelul şcolilor.

Preşedintele SÎP „Spiru Haret” Maramureş, Daniel Pop, a subliniat în timpul discuţiilor că un management cu rezultate se poate obţine doar prin respectarea drepturilor pentru toate categoriile de personal din educaţie.

„Printre problemele ridicate de noi sunt cele legate de gradaţiile de merit pentru personalul didactic auxiliar, decontarea navetei pentru personalul nedidactic, dreptul femeilor de a alege în a-şi continua raporturile de muncă până la împlinirea vârstei de 65 de ani sau să iasă la pensie, acordarea sporului de suprasolicitare neuropsihică şi pentru personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control, personalul didactic din Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională-CJRAE şi Casa Corpului Didactic Baia Mare”, a spus preşedintele Sindicatul din Învăţământul Preuniversitar „Spiru Haret” Maramureş.

Totodată, inspectorul şef al ISJ Maramureş, Ana Moldovan, a admis că respectarea drepturilor subliniate de reprezentantul sindicatului se referă la mobilitatea cadrelor didactice, încadrarea în bugetul aprobat pe baza costurilor standard per elev, respectarea legislaţiei şi realizarea unui management performant în toate unităţile şcolare din judeţ.

La discuţia de analiză au participat şi membri din partea celui de-al doilea sindicat din învăţământul judeţean – Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş. AGERPRES