umf_tgmures.jpgUniversitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) din Târgu Mureş a anunţat, luni, că prin Decizia Curţii de Apel Târgu Mureş nr. 2350/23.04.2014, solicitarea anulării Cartei Universitare formulată de o serie de asociaţii civile precum şi de UDMR, PPMT şi PCM a fost respinsă, decizia având caracter definitiv şi irevocabil.

„Prin Decizia Curţii de Apel din Târgu Mureş pronunţată în data de 23.04.2014 a fost respins recursul intentat de Asociaţia Maghiară pentru Pregătire Medicală şi Farmaceutică, alături de alte organizaţii civice şi politice, împotriva sentinţei pronunţată în primă instanţă de Tribunalul Mureş care a avut ca pârât Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş. Demersul juridic iniţiat de asociaţie a avut ca obiect solicitarea de anulare a Cartei Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, pe motiv că nu sunt respectate prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 în ceea ce priveşte modul de organizare a învăţământului în limba maghiară. Prezenta decizie, care are caracter definitiv şi irevocabil, completează deciziile din celelalte procese în care UMF Târgu Mureş a avut câştig de cauză”, precizează un comunicat de presă al UMF Târgu Mureş.

Potrivit documentului, UMF Târgu Mureş a mai avut până acum câştig de cauză prin decizia definitivă şi irevocabilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privitoare la anularea H.G. nr. 230/2012, de înfiinţare a Facultăţii în limba maghiară la UMF Târgu Mureş, precum şi decizia definitivă şi irevocabilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin care Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a fost obligat să emită aviz favorabil de legalitate asupra Cartei UMF Târgu Mureş.
Totodată, a arătat conducerea universităţii, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, prin decizia din 16.10.2013 s-a pronunţat în sensul ca actualul mod de desfăşurare a stagiilor clinice în limba română nu constituie un act de discriminare faţă de studenţii maghiari. „Deciziile judecătoreşti sus-menţionate confirmă corectitudinea prevederilor Cartei UMF şi faptul că, având la bază această Cartă, toate activităţile specifice învăţământului medico-farmaceutic în limba maghiară se desfăşoară în deplină legalitate. Conducerea UMF Târgu Mureş consideră, în contextul descris mai sus, ca recentele decizii ale conducerii liniei maghiare de retragere din funcţiile de conducere a unor reprezentanţi şi de boicotare a structurilor de conducere colective nu pot fi considerate un protest împotriva nerespectării legii, ci doar faţă de neîndeplinirea totală a unor deziderate specifice”, se subliniază în document.

Comunicatul UMF Târgu Mureş mai menţionează că, având în vedere că în perioada următoare se vor lua decizii importante pentru organizarea anului universitar 2014/2015, se solicită reprezentanţilor liniei maghiare să revină asupra deciziei luate şi să îşi continue activitatea în funcţiile în care au fost numiţi sau aleşi pentru implicarea activă în luarea acestor decizii care privesc şi funcţionarea liniei maghiare.

Ministrul delegat pentru Învăţământ Superior, Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică, Mihnea Costoiu, a încercat săptămâna trecută o mediere între conducerea Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF) din Târgu Mureş şi cadrele didactice maghiare, care doreau înfiinţarea imediată a departamentelor din cadrul liniei maghiare.

În cadrul discuţiilor cu ministrul de joia trecută, de la Târgu Mureş, prorectorul Tibor Szilagyi şi unul dintre prodecani, Frigy Attila, şi-au dat demisia din funcţii, iar ceilalţi membri ai Senatului din partea liniei maghiare au luat decizia boicotării şedinţelor, precum şi reuniunile Consiliului de Administraţie.

Mihnea Costoiu s-a arătat dezamăgit de decizia luată de profesorii maghiari, considerând-o „o decizie profund greşită”, întrucât consideră problema înfiinţării departamentelor liniei maghiare drept „o problemă falsă”, în condiţiile în care linia maghiară nu îndeplineşte acum o serie de criterii de bază, cum ar fi numărul cadrelor didactice şi faptul că are un deficit de circa 20 de cursuri necesare procesului de învăţământ. AGERPRES