Preşedintele Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a afirmat că instituţia pe care o reprezintă susţine efortul UNESCO pentru asigurarea unui acces echitabil la educaţie, ca mijloc de dezvoltare a unei societăţi democratice, incluzive.

„Susţinem efortul UNESCO pentru asigurarea unui acces echitabil pentru toţi la educaţie, ca mijloc de dezvoltare a unei societăţi democratice, incluzive, pentru a atinge obiectivele stabilite la Reuniunea globală a miniştrilor educaţiei din anul 2020. Sistemele de educaţie trebuie să pregătească şi să dezvolte mecanisme proprii pentru a face faţă situaţiilor de criză precum este aceasta pe care o traversăm şi pentru ca dreptul la educaţie să fie cu adevărat asigurat”, a spus Cîmpeanu, în deschiderea evenimentului aniversar „65 de ani România în UNESCO. Arc peste timp al cooperării România – UNESCO”, desfăşurat la Opera Naţională Bucureşti.

Ministrul a arătat că răspunsul la provocările actuale trebuie să se concentreze pe formarea valorilor obţinute prin educaţie şi pentru asigurarea infrastructurii necesare care să permită accesul tuturor la educaţie.

„Eforturile noastre sunt concentrate în direcţia digitalizării educaţiei, a dezvoltării educaţiei timpurii, a reducerii abandonului şcolar, un obiectiv extrem de important, a dezvoltării învăţământului profesional şi tehnic, a reformării guvernanţei sistemului de învăţământului universitar, cu accent pe acele situaţii de inechitate şi pe implementarea intervenţiilor pentru învăţarea remedială. Aceste direcţii de acţiune fac parte integrantă din viziunea proiectului preşedintelui României, ‘România Educată’, proiect asumat şi de Guvernul României, ca abordare holistică a educaţiei”, a mai spus Sorin Cîmpeanu.

Consilierul prezidenţial Ligia Deca a subliniat că astăzi „cea mai importantă armă pentru pace este educaţia, după cum o reflectă şi motto-ul UNESCO”.

„În acest moment, în care trebuie să inovăm pentru a putea ţine pasul cu provocările globale, păstrarea valorilor comune şi promovarea educaţiei pentru dezvoltare durabilă sunt obiective mai importante decât oricând. Declaraţia de la Berlin privind educaţia pentru dezvoltare sustenabilă, adoptată în acest an de către UNESCO, reprezintă o veritabilă punte de legătură între naţiuni în demersurile lor pentru construirea viitorului. Vă asigur că România este pregătită să acţioneze concret şi eficient pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, cu accent pe obiectivul patru privind garantarea unei educaţii de calitate, incluzivă şi echitabilă la toate nivelurile şi, totodată, provocarea oportunităţilor de învăţare pe tot parcursul vieţii”, a spus Ligia Deca. AGERPRES