Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este, în perioada 27-30 aprilie, gazda celei de-a IV-a Conferinţe Internaţionale de Educaţie a Adulţilor – Educaţia adulţilor în universităţi. Perspective regionale şi locale, eveniment la care sunt aşteptaţi să participe specialişti din zece ţări.

Rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Vasile Işan, a declarat, vineri, că această conferinţă este un forum al schimburilor de informaţii din domeniul ştiinţific, practic şi legislativ, prezentând rezultate ale cercetărilor din sfera educaţiei continue şi a adulţilor.

Organizată de instituţiile din Consorţiul Universitaria şi International Adult and Continuing Education Hall of Fame (IACEHOF), conferinţa va cuprinde trei tematici principale precum „Politici şi strategii ale învăţământului superior în domeniul educaţiei continue şi a adulţilor”, „Educaţia continuă şi a adulţilor. Abordări istorice, metodologice şi epistemologice”, „ICT (Tehnologia Informaţiei şi Comunicării) şi provocările pentru educaţie”.

„Aproape 150 de participanţi din zece ţări vor susţine lucrări pe aceste teme şi vor lua parte la conferinţele principale, ce vor avea loc în Aula UAIC. Scopul conferinţei este stimularea dezbaterilor, schimbul de bune practici, încurajarea reflecţiilor şi ideilor privind modul în care instituţiile de învăţământ superior îşi pot îmbunătăţi practicile în domeniul educaţiei adulţilor şi identificarea unor modalităţi eficiente de optimizare şi diversificare a rolurilor pe care le joacă universităţile în construirea unei comunităţi de învăţare în domeniul educaţiei continue şi a adulţilor”, a spus rectorul Vasile Işan. AGERPRES