conferinta instalatii 2016.jpgÎn perioada 7 – 8 iulie 2016 se desfășoară la Iași Conferința tehnico-științifică cu participare internațională „Instalații pentru construcții și economia de energie”. Evenimentul este organizat de Filiala Moldova Iaşi a Asociaţiei Inginerilor de Instalaţii din România (AIIR), împreună cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi – Facultatea de Construcţii şi Instalaţii, Departamentul de Ingineria Instalațiilor şi compania ieşeană de construcţii şi instalaţii DAS.

Agenda acestei ediţii vizează în mod principal probleme legate de cerinţele funcţionale şi de micro-climat pentru clădiri şi aspecte privind impactul instalaţiilor asupra mediului ambiant.

O atenţie deosebită este acordată, şi la această ediţie, metodelor şi sistemelor de economisire a energiei în domeniul instalaţiilor, fie prin utilizarea formelor neconvenționale de energie sau promovarea unor soluţii inovatoare.

La deschiderea lucrărilor, Prof. univ. dr. ing. Theodor MATEESCU, Vicepreședinte AIIR, Președinte Filiala Moldova Iaşi a AIIR, a declarat: „Eveniment tradițional pe agenda manifestărilor tehnico-științifice organizate de Asociația Inginerilor de Instalații din România, Conferința de la Iași și-a păstrat, de-a lungul existenței sale, statutul de promotor al progresului tehnic în domeniu. Cerințele generate de exigențele utilizatorilor și dezvoltarea continuă a domeniului Ingineriei Instalațiilor pentru clădiri impun adoptarea dinamică a acelor mai recente realizări pentru a face față provocărilor momentului. Determinată de contextul general și perspectivele îngrijorătoare privind resursele energetice mondiale, efectele încălzirii globale și calitatea mediului, manifestarea punctează procesul tehnologic înregistrat în ultimii ani, dar lansează și subiecte de meditație asupra posibilităților de adaptare și dezvoltare a acestora la exigențe sporite.”