Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” (UȘAMV) din Iași a stabilit condiţiile și calendarul admiterii pentru anul universitar 2019-2020, Metodologia pentru acest eveniment putând fi consultată pe site-ul instituției de învățământ superior, www.uaiasi.ro/admitere. Noutatea Admiterii 2019 este la Facultatea de Horticultură a UȘAMV Iași, care va avea o specializare nouă la studii de licență, respectiv Biotehnologii agricole. Viitorii studenți vor învăța cum se realizează soiuri de plante mai rezistente care permit obținerea de recolte ce se pot dezvolta pe  soluri mai puțin prietenoase sau chiar aride.

În perioada 15 – 26 iulie 2019, va avea loc înscrierea candidaţilor pentru admiterea din sesiunea iulie 2019 la domeniile Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Ingineria mediului, Biotehnologii și Biologie.

Înscrierea candidaților la domeniul Medicină Veterinară va avea loc în perioada 15 – 25 iulie 2019, iar testul grilă se va desfășura în data de 26 iulie 2019.

Admiterea candidaţilor la UȘAMV din Iaşi, se face pe baza notelor obţinute la probele de Bacalaureat (Nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română – 50%, Nota de la o altă probă scrisă, la alegerea candidatului – 50%), cu excepția domeniului Medicină veterinară. Admiterea candidaților la Facultatea de Medicină veterinară se face pe baza unui test grilă și a mediei la examenul de Bacalaureat. La stabilirea mediei finale de admitere, rezultatul testului grilă va avea o pondere de 30 %, iar media de la Bacalaureat va o pondere de 70 %.

Numărul total de locuri solicitate Ministerului Educației Naționale este de 1315, dintre care 850 locuri sunt solicitate de la buget,iar 465 locuri sunt propuse la taxă.