În anul 1993, în structura Facultăţii de Ştiinţe şi Litere din cadrul Universităţii “Petru Maior” din Târgu-Mureş s-a constituit prima specializare economică de licenţă, Managementul firmei. În anul 1995, a fost înfiinţată specializarea Administraţie publică, iar în anul 2000, specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune.

Evoluţia pozitivă a acestor specializări, consolidarea colectivului de cadre didactice, din profilul economic şi juridico-administrativ, a făcut posibil ca începând cu anul universitar 2002-2003 cele trei specializări să fie reunite în cea de-a treia componentă a Universităţii “Petru Maior” cu învăţământ de lungă durată, respectiv Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative. În anul 2003, a fost autorizată specializarea Drept, iar din anul 2004 specializările Economia comerţului, turismului şi serviciilor şi Finanţe şi bănci. În prezent, toate specializările facultăţii sunt acreditate, confirmând astfel calificativul de “încredere ridicată” dobândit de Universitatea “Petru Maior” în urma evaluărilor externe ARACIS.

“Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative a devenit pe parcursul celor peste 25 de ani de existenţă o componentă deosebit de importantă a Universităţii “Petru Maior” din Târgu-Mureş, având în vedere atât numărul de studenţi, cât şi numărul de cadre didactice. În privinţa numărului de studenţi, facultatea noastră deţine şi în prezent o pondere importantă la nivelul Universităţii, astfel, pentru ciclurile I şi II de studii, licenţă şi master, în anul universitar în curs, ponderea este de aproape 50%. La studiile de licenţă numărul de studenţi reprezintă aproape 40%, în timp ce pentru studiile de master procentul trece de 50%. Bazându-ne pe aceste date, considerăm că oferta noastră educaţională este atractivă, atât prin programele disponibile în prezent, cât şi prin ceea ce avem în pregătire pentru perioada imediat următoare. Avantajul facultăţii este că paleta de programe de studii acoperă un spectru larg de calificări din domeniul afacerilor şi al dreptului, calificări care, în mare măsură, permit absolvenţilor noştri să îşi creeze propriul drum în viaţă, să fie proprii lor şefi. Tinerii din zilele noastre îşi doresc, într-o mare măsură, independenţa financiară, libertatea de a-şi croi propriul drum şi considerăm că noi reuşim să contribuim la îndeplinirea acestui vis al generaţiilor actuale”, a precizat conf. univ. dr. Daniela Ştefănescu, decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative.

 

Peste 1.200 de studenţi şi 300 de masteranzi

În vederea menirii sale, respectiv instruirea a peste 1.200 de studenţi şi 300 de masteranzi, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative se sprijină pe efortul şi aportul a peste 50 de cadre didactice titulare şi asociate.

“La nivelul Facultăţii, pe lângă activităţile desfăşurate în cadrul orelor de curs, seminarii, laboratoare, încercăm să organizăm cât mai multe evenimente cu mediul de afaceri, cu oameni de succes, cu reprezentanţi ai unor organisme profesionale importante pentru viitorul studenţilor noştri. În fiecare an, gestionăm în jur de 40 de activităţi sub formă de conferinţe, seminarii profesionale, ateliere de lucru, şcoli de vară care să acopere toate domeniile în care se încadrează programele noastre de studii. Aceste manifestări nu ar fi posibile fără pasiunea, responsabilitatea şi determinarea cadrelor didactice din facultate, de la cei care sunt în prezent doar asistenţi şi până la cei care ocupă cea mai înaltă treaptă din învăţământul superior, de profesor. Ne bucurăm să constatăm interesul constant al studenţilor noştri şi implicarea lor, cu fiecare ocazie pe care le-o oferim. Desigur, mai sunt foarte multe aspecte pe care mai trebuie să le dezvoltăm, să le consolidăm, să ne adaptăm la ritmul alert de schimbări ale zilelor noastre. Îmi exprim încrederea că împreună, studenţi şi cadre didactice, putem contribui la dezvoltarea facultăţii noastre”, a punctat conf. univ. dr. Daniela Ştefănescu.

 

Programe de studii universitare de licenţă

Management/Management: 75/75 de locuri, 3 ani, IF/IFR, limba română, 180 de credite de studii transferabile;

Administrarea afacerilor/Economia comerţului, turismului şi serviciilor/Economia comerţului, turismului şi serviciilor: limba engleză (se va şcolariza în cazul în care va fi autorizat ARACIS) – 100 de locuri, 3 ani, IF/IF, limba română/limba engleză, 180 de credite de studii transferabile;

Contabilitate/Contabilitate şi informatică de gestiune: 100/75 de locuri, 3 ani, IF/IFR, limba română, 180 de credite de studii transferabile;

Finanţe/Finanţe şi bănci: 75 de locuri, 3 ani, IF, limba română, 180 de credite de studii transferabile;

Drept/Drept: 100/75 de locuri, 4 ani, IF/IFR, limba română, 240 de credite de studii transferabile;

Ştiinţe administrative/Administraţie publică: 100 de locuri, 3 ani, IF, limba română, 180 de credite de studii transferabile.

 

Programe de studii universitare de masterat

Management/Managementul afacerilor: 100 de locuri pentru Management, 2 ani, IF, limba română, 180 de credite de studii transferabile, limba română, 120 de credite de studii transferabile;

Management/Managementul resurselor umane: 100 de locuri pentru Management, 2 ani, IF, limba română, 120 de credite de studii transferabile;

Contabilitate/Contabilitate şi audit: 100 de locuri pentru Contabilitate, 2 ani, IF, limba română, 120 de credite de studii transferabile;

Contabilitate/Consultanţă financiar-contabilă: 100 de locuri pentru Contabilitate, 2 ani, IF, limba română, 120 de credite de studii transferabile;

Finanţe/Gestiune financiar-bancară: 50 de locuri, 2 ani, IF, limba română, 120 de credite de studii transferabile;

Ştiinţe administrative/Masterat profesional european de administraţie publică: 50 de locuri, 2 ani, IF, limba română, 120 de credite de studii transferabile;

Drept/Instituţii judiciare şi profesii liberale/Achiziţii publice (se va şcolariza în cazul în care va fi autorizat ARACIS): 50 de locuri, 1 an, IF, limba română, 60 de credite de studii transferabile;

Administrarea afacerilor/Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi alte servicii: 50 de locuri, 2 ani, IF, limba română, 120 de credite de studii transferabile.