Școala Postliceală “Danubius” din Galați organizează în perioada 4-29 august concurs de admitere pentru specializarea Agent Turism – Ghid, în domeniul Turism, la forma de învăţământ de zi, nivelul 3 avansat, durata studiilor 2 ani.

Odată finalizate studiile acestei specializări, oportunităţile pe piaţa muncii sunt generoase şi vor rămâne de actualitate mulţi ani. Un absolvent al acestei specializări va putea deveni agent de turism intern, functionar agenţie voiaj, agent de turism pentru circuite tematice, agent turism de afaceri, agent de asistenţă turistică, agent de transport turistic intern, agent de transport internaţional, agent de turism tour-operator, însoţitor grup turistic etc.

De asemenea, se organizează admitere pentru speciualizarea ASISTENT DE GESTIUNE ÎN ACTIVITATEA DE CAZARE ŞI ALIMENTAŢIE, în domeniul Turism, la forma de învăţământ de zi, nivelul 3 avansat, durata studiilor 2 ani. Absolventul acestei specializări a Postlicealei Danubius va fi calificat pentru a ocupa un loc de muncă în domeniul Turism ca şi lucrător în gospodăria agroturistică, lucrător comercial, lucrător în unităţi de alimentaţie publică, supraveghetori clădiri şi gospodării, personal de supraveghere inclusiv pentru activităţi de curăţenie şi întreţinere în birouri, hoteluri şi alte instituţii, administratori în gospodării individuale, recepţioneri în domeniul hotelier, funcţionari în gestiune economică şi administrativă, funcţionari în servicii de evidenţă contabilă etc.

Deşi la început, Scoala dispune la aceasta ora de un complex de resurse materiale şi umane care garantează condiţiile necesare unui nivel optim de instruire teoretică şi aplicativă. Personalul didactic al Şcolii este reprezentat de cadre didactice foarte bine definite din punct de vedere profesional, majoritatea provenind din mediul universitar. Baza materială, conformă cu normele europene şi standardele naţionale de specialitate, asigură un grad optim de educaţie teoretică şi instruire practică, aceasta din urmă efectuându-se şi în instituţii / unităţi / agenţii economice de profil (agenţii de turism, hoteluri, restaurante etc.).

Şcoala postliceală Danubius este soluţia salvatoare a elevilor care nu au reuşit să treacă examenul de Bacalaureat, aceştia având posibilitatea de a nu pierde contactul cu studiile şi de a se califica în una din cele două specializări oferite de Şcoala Postliceală Danubius. Dar Bacalaureatul nu rămâne un subiect închis pentru elevii care se înscriu la această Şcoală. Astfel, Universitatea “Danubius” transformă neşansa tinerilor de a nu promova Bacalaureatul în şansa lor de abeneficia de pregătire gratuită pentru Bacalaureat, organizând pentru aceştia sesiuni speciale de pregătire cu profesori renumiţi pentru rezultatele lor la materiile Limba şi literatura română şi Matematică.

Detalii despre taxele şi acetele necesare la depunerea dosarului de admitere la Școala Postliceală “Danubius” se pot obţine aici: http://admitere.univ-danubius.ro/postliceale/.