uvvg arad.jpgUniversitatea de Vest „Vasile Goldiş” are Centre de înscriere pentru admiterea, în anul universitar 2010-2011 la toate cele nouă facultăţi şi filiale ale Universităţii. Oficiul permanent pentru informare şi înscriere de la Rectorat, B-dul Revoluţiei nr.94-96, telefon 0257/280373, funcţionează între orele 9,00 – 18,00. Atât la centrele de înscriere din Arad, cât şi din filiale, afluenţa viitorilor studenţi la înscrieri este foarte bună pentru această primă etapă de care se va finaliza pe 31 iulie.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” oferă pentru anul universitar 2010-2011, 36 de specializări pentru ciclu licenţă, la cele nouă facultăţi şi 54 de specializări masterale, 6 cursuri postuniversitare de specialitate, două şcoli doctorale în domeniul medicinei şi biologiei şi o Şcoală postdoctorală, înfiinţată printre primele instituţii de studii postdoctorale din România.

Cele două şcoli doctorale în domeniul medicinei şi biologiei beneficiază, în noul Campus Universitar, de o infrastructură de cercetare ştiinţifică conform Ariei europene a cercetării ştiinţifice cu un număr de 10 cercetători ştiinţifici titulari ai Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”.

Pentru anul universitar 2010-2011, Universitatea de Vest Vasile Goldiş oferă alte două noi specializări:

– Medicină (în limba engleză) – 6 ani, zi

– Nutriţie şi dietetică – 3 ani, zi

Masterat în „Limba germană aplicată în afaceri”

Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” oferă, începând din această toamnă, cursuri de masterat la în limba germană: „Limba germană aplicată în afaceri”.

Lect. univ. dr. Rodica Teodora Biriş, directorul Centrului German „Friedrich Schiller”, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative, ne-a declarat: „Cursurile masterale în limba germană se adresează tuturor absolvenţilor de studii universitare, indiferent de specializare, care doresc să-şi aprofundeze cunoştinţele de limbă germană. Masteratul oferă cursanţilor o mai bună pregătire pentru a accesa un loc de muncă pe piaţa europeană. Aici mă refer, în mod special, la cei care vor lucra în domeniul economic, dar şi la specialiştii din domeniul medical şi învăţământ, sau orice alte domenii, în care este nevoie de cunoştinţe de limbă germană”. Informaţii la telefon: 0257/282324, tel. celular 0744577840, adresa e-mail: birisrodica@yahoo.com

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” vine şi în sprijinul studenţilor de la universităţile cu facultăţi neacreditate. Solicitările de transfer nominale se pot depune la registratura Universităţii, fiind supuse conform prevederilor legale aprobării Rectoratului

Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”. Nu se percepe taxă de transfer.
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Universitate cu calificativul A.R.A.C.I.S. maxim „Grad de Încredere Ridicat”, promovează conceptul de învăţământ integrat, care este unul fundamental în opţiunile Senatului Universitar.