Stagii de practică şi consiliere în carieră pentru 150 de studenţi ai ULBS

univ lucian blaga.jpgUn număr de 150 de studenţi ai Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) au primit câte 525 de lei şi au fost consiliaţi profesional, 83 dintre aceştia beneficiind de stagii de practică în companii şi instituţii din municipiu, în cadrul proiectului “Student azi ! Profesionist mâine ! – Îmbunătăţirea procesului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor din domeniile tehnic/ economic/ medical veterinar” – IMPULS.

“Scopul proiectului îl reprezintă crearea unei punţi de legătură între universităţi şi sectorul privat pentru a facilita tranziţia studenţilor de la activitatea academică la activitatea concretă de muncă în cadrul unei companii. Prin această iniţiativă proiectul îşi propune totodată creşterea gradului de ocupare a locurilor de muncă disponibile pe piaţa muncii de profil de către proaspeţii absolvenţi”, a declarat profesor doctor inginer Lucian-Ionel Cioca de la ULSB.

Cei 83 de studenţi – de la facultăţile de Inginerie, SAIAPM şi Ştiinţe Economice au efectuat stagii de practică de câte trei săptămâni, în perioada 30 iunie 2014 – 29 iulie 2015, în mai multe companii mari din Sibiu, 20% dintre ei fiind angajaţi deja de companiile partenere în proiect.

“Putem spune că parteneriatele încheiate între Universitatea ‘Lucian Blaga’ din Sibiu şi companii asigură premisele armonizării educaţiei formale cu solicitările pieţei de muncă. Astfel, proiectul vine în întâmpinarea uneia dintre problemele principale ale pieţei muncii – diferenţa dintre cunoştinţele dobândite în sistemul de învăţământ şi cerinţele angajatorilor, care afectează pe de o parte tinerii absolvenţi de studii superioare şi, pe de altă parte, angajatorii”, a adăugat profesorul Lucian Cioca.
Proiectul “Student azi ! Profesionist mâine ! – Îmbunătăţirea procesului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor din domeniile tehnic/ economic/ medical veterinar” – IMPULS este implementat de către Universitatea Politehnica din Bucureşti, în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Universitatea Ovidius din Constanţa, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Universitatea Româno-Americană din Bucureşti, Universitatea din Craiova, dovedind astfel o largă acoperire la nivel naţional: universităţi din cinci judeţe diferite aparţinând la cinci regiuni diferite. AGERPRES