Un proiect în valoare de peste 4,7 milioane de lei, cofinanţat din fonduri europene, este derulat de Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în parteneriat cu trei societăţi, prin care sute de studenţi vor beneficia de stagii integrate de practică şi servicii de consiliere şi orientare în carieră.

Proiectul, care va fi lansat oficial joi, este implementat de Universitatea din Alba Iulia, în parteneriat cu ROGEPA SRL, Business SAGA SRL şi IPEC SA, fiind cofinanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. Cu derulare până în noiembrie 2022, proiectul are o valoare totală de peste 4,7 milioane de lei.

„Obiectivul major al proiectului îl reprezintă creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar care îşi găsesc un loc de muncă, urmare a participării a 325 studenţi la activităţi de învăţare, consiliere şi stagii de practică, derulate la un potenţial loc de muncă / cercetare / inovare, la agenţi economici din ţară şi state membre UE, din sectoarele economice cu potenţial competitiv”, se menţionează în comunicat.

Potrivit sursei citate, proiectul vizează corelarea cunoştinţelor teoretice acumulate în timpul studiilor superioare cu cerinţele pieţei muncii, având ca rezultat creşterea competitivităţii absolvenţilor şi a gradului de inserţie a acestora pe piaţa muncii.

Proiectul îşi propune ca obiective specifice, printre altele, dezvoltarea a 30 de parteneriate pentru organizarea şi desfăşurarea stagiilor de pregătire practică a studenţilor, creşterea relevanţei calificării pe piaţa forţelor de muncă pentru 325 de studenţi prin participarea la stagii de practică performante, în domenii de specializare inteligentă, la agenţi economici din ţară şi străinătate.

Grupul-ţintă al proiectului este format din 325 de studenţi de la specializările Informatică, Ingineria mediului, Electronică aplicată, Măsurători terestre şi cadastru, Inginerie urbană şi dezvoltare regională, Contabilitate şi informatică de gestiune, Finanţe, Administrarea afacerilor şi Marketing.

Aceştia vor beneficia de stagii de practică performante şi servicii de consiliere şi orientare în carieră, precum şi de un laborator Smart Lab dotat cu o linie de fabricaţie complet robotizată şi automatizată pentru activităţi practice ce se vor putea desfăşura în incinta universităţii sub îndrumarea specialiştilor din industrie. AGERPRES