aracis.jpgAgenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) a lansat în dezbatere publică standardele specifice privind evaluarea externă a calităţii academice la programele de studii universitare de licenţă şi de master. Obiectivul îl reprezintă obţinerea de observaţii şi propuneri, din partea tuturor părţilor interesate, pentru finalizarea standardelor specifice, precizează ARACIS.

Potrivit ARACIS, standardele revizuite sunt dezvoltate într-o formă unitară şi prezintă o serie de indicatori relevanţi în evaluarea calităţii academice la nivel de domenii de studii de licenţă şi de master, apartenenţa programelor de studii la un anumit domeniu, precum şi enumerarea disciplinelor care definesc specificul unui program de studii.

”Documentele dezvoltate au scopul de a reprezenta un instrument ‘transparent şi eficient’ de evaluare academică şi de a oferi sprijin instituţiilor de învăţământ superior pentru elaborarea şi/ sau revizuirea programelor de studii, în vederea asigurării corelării între calificările similare oferite de către diferite universităţi”, se arată într-un comunicat transmis presei. Standardele sunt disponibile pe site-ul ARACIS, la adresa www.aracis.ro.

ARACIS va organiza două şedinţe de lucru cu reprezentanţi ai: Comisiilor permanente de experţi de specialitate ale Agenţiei, universităţilor şi Consiliului Naţional al Rectorilor, în scopul analizei observaţiilor primite şi al dezbaterii formei finale a standardelor specifice.

„După finalizarea şedinţelor de lucru, Comisiile permanente de experţi de specialitate ale ARACIS vor analiza şi prelucra observaţiile primite, în vederea finalizării standardelor specifice privind evaluarea externă a calităţii academice la programele de studii universitare de licenţă şi de master, urmată de publicarea acestora ca documente de lucru ale Agenţiei”, afirmă reprezentanţii ARACIS. AGERPRES