Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi (USAMV) organizează în perioada 12-21 iulie 2017, între orele 08:00 și 16:00,sesiunea de admitere la licență și master.

Pentru acest an,USAMV Iași oferă peste 1100 de locuri, finanțate de la bugetul de stat și cu taxă, în cadrul a 15 specializări la Facultățile de Agricultură, Horticultură, Zootehnie şi Medicină Veterinară. Astfel, cei care se înscriu la Facultatea de Agricultură, pot opta pentru: Agricultură, Montanologie, Exploatarea mașinilor şi instalațiilor pentru agricultură şi industria alimentară, Inginerie economică în agricultură, Tehnologia prelucrării produselor agricole, Protecția consumatorului şi a mediului sau Biologie; la Horticultură viitorii studenți se pot specializa în Horticultură, Peisagistică sau Ingineria mediului. În cadrul Facultății de Zootehnie, candidații pot opta pentru specializările: Zootehnie, Piscicultură şi acvacultură, Inginerie şi management în alimentația publică şi agroturism, Controlul şi expertiza produselor alimentare, iar la Facultatea de Medicină Veterinară, studenții se pot înscrie la specializarea cu același nume, ce poate fi studiată în limba română sau în limba engleză.

Admiterea din acest an oferă posibilitatea candidaților de a se înscrie și on-line pe o platformă specializată, care va fi disponibilă înainte de începerea perioadei de înscriere, pentru ca tinerii să aibă timp suficient pentru a se familiariza cu această metodă. După afișarea rezultatelor, candidații care au obținut un loc la facultatea dorită, trebuie să se prezinte la sediul USAMV Iași pentru a se înmatricula și încheia contractele de studii.

Venim cu o ofertă educațională conform cerințelor pieței muncii. Am inițiat programe de studii pentru ca absolvenții care vor termina la noi să-și poată găsi ușor un loc de muncă și să se adapteze suficient de repede la viața activă. Totodată, an de an ne modernizăm baza didactică și de cercetare, ne îmbunătățim condițiile pentru desfășurarea practicii studenților, atât în fermele stațiunii didactice, cât și în bazele de practică pe care le are Universitatea sau colaborări cu fermieri de top din Regiunea Nord-Est. De asemenea, ne-am lărgit baza de colaborare internațională cu acorduri bilaterale noi, cu acorduri Erasmus noi, încât studenții să poată beneficia de mobilități externe în conformitate cu prevederile legislației în vigoare”, a precizat prof. dr. Vasile VÎNTU, rectorul USAMV Iași.

Condiţiile de studiu sunt la nivel european, iar calitatea învăţământului a fost apreciată de către ARACIS prin calificativul maxim.USAMV Iaşi utilizează echipamente IT performante şi tehnici inovative în procesul de educaţie și de formare a competențelor profesionale și transversale. Peste 30%  dintre studenţi primesc burse de studiu, de merit, de performanţă şi sociale.

A fi student la USAMV Iaşi înseamnă şi multiple posibilităţi de pregătire în afara ţării, mobilităţi Erasmus+și stagii de practică în țară sau în străinătate. De asemenea, mai trebuie menționat că pe lângă competențele profesionale dobândite, studenții au posibilități diverse de formare în bazele proprii de practică din Iaşi, Vatra Dornei (Plaiul Șarului), Făcăieni şi Frasin. Calitatea pregătirii şi diversitatea posibilităţilor de angajare fac posibilă inserţia rapidă a absolvenţilor pe piaţa muncii, atât în ferme agricole, horticole, piscicole sau de creşterea animalelor, cât şi în firme de prelucrarea produselor alimentare, în instituţii descentralizate ale statului pentru agricultură, birouri de consultanţă, firme și unități de turism, firme pentru întocmirea proiectelor de accesare a fondurilor europene, în cele de distribuţie a input-urilor pentru sectorul agricol şi agroalimentar şi în circumscripţii sanitar-veterinare.

Pe parcursul perioadei de studiu, studenții beneficiază de o serie de facilități acordate de USAMV Iași: condiții foarte bune de cazare,masă şi recreere în campusul studențesc, cămine renovate, racordate la Internet şi dotate cu spații de gătit şi spălătorie, precum şi de o bază sportivă completă, cu terenuri şi sală de sport, unde se desfășoară diverse concursuri și activități educaționale. Absolvenții care optează pentru a deveni studenți ai USAMV Iaşi au la dispoziție o ofertă educațională diversă şi competitivă, diplomele de absolvire fiind recunoscute în toate tarile Uniunii Europene.

Admiterea se face fără probe de examen, pentru toate domeniile. Criteriile de admitere sunt notele obținute la Bacalaureat: 50 % nota la Limba şi literatura română şi 50 % nota la o altă  probă scrisă, la alegere. Taxa de înscriere este de 150 lei. Mai multe detalii pe www.uaiasi.ro/admitere, https://www.facebook.com/uaiasi/. Informații se pot obține şi prin telefon la numărul 0232 407479 sau pe e-mail, la adresa admitere@uaiasi.ro.