uvvg_hanau.jpgŞi în această vară, studenţi ai Facultăţii de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad au obţinut burse pentru stagii de practică medicală la renumite clinici din Germania.

Astfel, studenţii medicinişti Alexandra Harlav, Beradeta Maria Szegedi, Cristina Eduard Stănulescu, Mihai Trofenciuc şi Amara Jusef, s-au aflat în perioada 21 iulie 2012 – 29 iulie 2012, la un stagiu de practică medicală de vară la spitalul St. Vinzenz-Krankenhaus Hanau gGmbH din Germania, prin intermediul Prof. Dr. Dr. med. H. L. Grossmann, profesor asociat al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” la facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară, director al Institutului de Psihoterapie şi Hipnoză Clinică, în domeniul cercetării şi învăţământului.

Studenţii medicinişti au avut o activitate deosebit de complexă structurată pe trei dimensiuni: – teoretică – privitoare la testarea şi utilizarea prin practică a cunoştinţelor medicale/medical-lingvistice acumulate până în prezent; practică – de a lucra efectiv în cadrul Departamentului de Traumatologie şi Medicină de Urgenţă. Activităţi operatorii din cadrul departamentului de Chirurgie Generală şi Viscerală; socio-culturală – concretizată în excursiile tematice la: Deutsches Goldschmiedehaus (Casa Germană a Aurarilor), Philippsruhe Burg (Castelul Philippsruhe), Marienkirche (Biserica Sf.Maria), Wallonisch-Niederländische Kirche (Biserică), oraşul Frankfurt am Main (25 de km de Hanau) şi spaţiile verzi şi parcurile adiacente acestora.

Mihai Trofenciuc, student în anul 5 la Medicină Generală, a declarat: „Prin amabilitatea Prof. Dr. Dr. med. H. L. Grossman, am luat parte şi la viaţa de zi cu zi a unui cabinet de medicină de familie, începând de la preluarea pacientului la recepţie până la efectuarea explorărilor funcţionale de laborator şi imagistice (echografice, de exemplu). În timpul stagiului am participat activ la toate activităţile. Programul a fost conceput de aşa manieră încât să acopere toate cele trei dimensiuni : teoretică, practică şi socio-culturală. S-a lucrat intens, 8-10 ore pe zi (pentru partea teoretică şi practică). Ca student am avut posibilitatea de a afla modalităţi noi de abordare a aspectelor legate de percepţia senzorială a mediului înconjurător medical în care pot sa lucrez iar participarea şi implicarea la diferite acte medicale mi-au permis îmbogăţirea cu tehnici noi, care pot fi aplicate cu succes în viitoarea carieră. Concluzia desprinsă se referă la necesitatea orientării activităţii studenţilor spre aplicaţii reale, practice. Observarea atentă a desfăşurării actului medical propriu-zis în strânsă corelaţie cu mediul de viaţă şi de muncă al acelor medici, conduce la formarea unor deprinderi de ocrotire a pacientului, a unei atitudini umaniste şi colegiale, indiferent de statutul avut. Acest stagiu a constituit o modalitate excelentă de dezvoltare a abilităţilor medicale şi de interrelaţionare socio-profesională, în folosul instituţiei reprezentate, în primul rând, dar şi de promovare ulterioară de strategii şi experienţe cu potenţial de diseminare şi impact asupra sistemului mai larg, cum ar fi: abordarea cros-curriculară şi inter-disciplinară a învăţământului medical, utilizarea noilor tehnologii informaţionale, flexibilizarea metodelor de predare pentru atingerea unor standarde cât mai apropiate de cele de top mondial”.

Prof. univ. dr. Liana Moş, Decan al Facultăţii de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară din cadrul UVVG, a subliniat: „Învăţământul centrat pe student în vederea reuşitei profesionale sunt deziderate permanent deschise absolvenţilor învaţamântului medical arădean. Prin burse şi stagii de pregătire în universităţi partenere, viitorii absolvenţi sunt pregătiţi pentru piaţa naţională şi internaţională. Facultatea noastră, fiind recunoscută şi acceptată în spaţiul academic european, oferă studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor posibilitatea efectuării de stagii de practică specifice, precum şi burse oferite de universităţi partenere în străinătate cum ar fi:: Universitatea Semmelweis din Budapesta, Universitatea din Szeged, Universitatea din Debrecen, Universitatea din Krems, Austria, Lille, Franţa, precum si numeroase burse ERASMUS care permit schimburi de studenţi cn Universităţi de prestigiu din spaţiul EU.”