Studenţi din şapte centre universitare din ţară participă, pe 5 aprilie, la cea de-a XIII-a ediţie a Sesiunii de comunicări Ecostudent, organizată de Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu cu scopul de a promova rezultatele cercetării ştiinţifice studenţeşti, de a identifica, pregăti, stimula şi valorifica potenţialul tinerilor capabili de performanţe.

Potrivit unui comunicat de presă al instituţiei de învăţământ superior, promovarea şi susţinerea participării tinerilor la sesiuni de comunicări ştiinţifice are la bază considerentul că investiţia în capitalul uman este esenţială pentru o societate sustenabilă şi are drept efect conturarea unor categorii de tineri care să aibă o percepţie reală a exigenţelor noii societăţi, iar organizatorii şi-au propus să ofere cadrul unor dezbateri ştiinţifice relevante care vor stimula, cu certitudine, dezvoltarea personală şi profesională a studenţilor, noi idei de colaborare şi de cercetare în domeniul ştiinţelor economice.

„Recompensarea efortului depus de tineri în procesul instructiv-educativ constituie o puternică motivaţie pentru cei în cauză, de a continua în acelaşi mod activitatea profesională, iar pentru ceilalţi, colegi sau apropiaţi, constituie exemple stimulative. În acest sens vor fi oferite de universitate certificate de participare şi vor fi acordate premii în bani celor mai bune lucrări prezentate în cadrul conferinţei. De asemenea, vor fi oferite 2 vouchere pentru activităţi montane şi de agrement sub îndrumarea unei echipe de profesionişti. La acest eveniment ştiinţific şi-au anunţat participarea studenţi din diferite centre universitare din ţară precum Bucureşti, Timişoara, Ploieşti, Constanţa, Craiova, Petroşani şi Târgu-Jiu”, se mai arată în comunicatul de presă.

Aceeaşi sursă precizează că au fost acceptate spre susţinere în cadrul sesiunii 46 comunicări ştiinţifice, iar cele mai relevante vor fi publicate în revista de cercetare ştiinţifică a studenţilor economişti Ecostudent.

„Facultatea de Ştiinţe Economice adresează o invitaţie de a participa la conferinţă tuturor celor care consideră că pot susţine demersul întreprins: specialişti din toate domeniile de activitate, reprezentanţi ai instituţiilor publice, ONG-urilor şi mediului de afaceri, considerând că numai în echipă putem construi fundaţia unui viitor sigur şi prosper, iar responsabilitatea ne revine tuturor. Obiectivul organizării Sesiunii de comunicări ştiinţifice studenţeşti Ecostudent se încadrează în obiectivul declarat al Universităţii ‘Constantin Brâncuşi’ din Târgu Jiu, acela de a stimula interesul tinerilor pentru cercetarea ştiinţifică şi de a creşte vizibilitatea pe plan naţional şi internaţional”, se mai menţionează în comunicatul UCB. AGERPRES