studenti calculator.jpgPeste 120 de studenţi din anii II şi III din domenii de vârf ale tehnicii (calculatoare, IT, inginerie electronică, telecomunicaţii etc) şi-au efectuat, în cursul verii, stagiul de pregătire practică în cadrul unor firme specializate, într-un amplu proiect cu finanţare europeană dedicat carierei, derulat de Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Universităţii Oradea.

Managerul de proiect, prof. univ. dr. ing. Cornelia Gyorodi, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, că după nouă luni de implementare a proiectului PractING, au fost obţinute rezultate deosebite, proiectul aducând certe beneficii atât la nivelul Universităţii Oradea, unde s-a pus baza unei metodologii de organizare şi abordare a activităţii de practică, dar şi la nivelul mediului economic, pentru a forma capital uman calificat în cadrul firmelor partenere, facilitând şi lărgind astfel colaborarea universităţii şi dezvoltarea de parteneriate reale între mediul universitar şi industria de profil.

‘Dincolo de însuşirea unor abilităţi practice aplicate în domenii specifice, proiectul reprezintă un punct de susţinere a studenţilor în demersul de angajare într-o firmă sau organizaţie şi va asigura oportunităţi sporite de inserţie pe piaţa muncii prin corelarea învăţării cu activităţi practice. Pot să vă spun că din cei 127 de studenţi, zece dintre ei şi-au găsit un loc de muncă după efectuarea stagiului de practică, urmând ca în paralel să-şi continue şi studiile,’ a declarat prof. Cornelia Gyorodi.

Primul rezultat al proiectului s-a materializat într-un cadru de parteneriat între firme şi universitate prin elaborarea unei serii de documente privind practica studenţilor.
Printr-o campanie activă de identificare a agenţilor economici şi a altor tipuri de instituţii şi organizaţii care pot avea rol de partener de practică, au fost selectate 21 de firme din judeţ, printre care Celestica, Plexus, Connectronics, Informatica S.A., în cadrul cărora 127 de studenţi din domeniile de licenţă: Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii şi Inginerie Electrică au efectuat stagiul de pregătire practică în cursul lunilor iulie şi august. Aceştia au fost selectaţi şi instruiţi de către SC Romarketing SRL, partenerul naţional 1 în vederea dezvoltării competenţelor sociale şi au beneficiat de serviciile de consiliere şi orientare profesională, precum şi de sprijin sub formă de subvenţii.

Pentru pregătirea studenţilor, firmele şi-au desemnat 25 de specialişti în domeniu ca tutori, care au fost instruiţi de către S.C. Romarketing SRL, în cadrul unui modul de formare şi instruire pentru activităţi de tutoriat cu studenţii.

Tutorii din cadrul firmelor partenere împreună cu responsabilii de practică din partea Universităţii din Oradea au elaborat teme de practică care să corespundă atât nivelului de cunoştinţe dobândite de către studenţi, cât şi nevoilor agenţilor economici parteneri, teme publicate pe platforma online a proiectului.

Rezultatele practicii efectuate de către studenţi s-au evidenţiat într-o evaluare în cadrul unui colocviu de practică care a avut loc în cursul lunii septembrie, pentru fiecare domeniu de studiu. Toţi studenţii participanţi în cadrul stagiului de practică au obţinut rezultate bune şi foarte bune în urma acestei evaluări.

Proiectul ‘Convergenţa pregătirii practice universitare pentru integrarea reuşită a studenţilor pe piaţa muncii’ – PractING, finanţat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. POSDRU are o valoare totală de 1.961.090,38 lei, din care finanţare nerambursabilă 1.862.141,88 lei, fiind cofinanţat din Fondul Social European şi este derulat în parteneriat cu SC Romarketing S.R.L. şi Camera de Comerţ şi Industrie Bihor. Perioada de derulare a proiectului este 1 ianuarie 2012- 31 decembrie 2013. AGERPRES