studenti3.jpgAlianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) face apel public la ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, prof. dr. Ecaterina Andronescu, pentru programarea unei întâlniri în care să fie dezbătute problemele actuale ale studenților, politica privind învățământul superior și sectorul tineret.

În cadrul întâlnirii, ANOSR vrea să abordeze subiecte legate de creşterea bugetului alocat educaţiei până la 6% din PIB, creșterea cu cel puțin 30% a subvenției cămine-cantine, creșterea fondului de investiții alocat universităților pentru a asigura construcția de cantine şi cămine în toate universitățile în care acestea nu există respectiv creșterea fondului de investiții alocat universităților pentru a asigura dotarea la standarde moderne a bibliotecilor universităților din România.

Liderii ANOSR mai au în vedere: crearea unui fond naţional de burse de performanţă către care să poată fi redirecţionat un procent de 2% din impozitul pe venit şi din cel pe profit; asigurarea implicării studenților în toate deciziile importante din universități și din afara lor, inclusiv prin creșterea participării studenților în alegerea rectorului și Consiliile de Administrație până la 25%; creșterea veniturilor tinerilor angajați din domeniul educațional;

“Suntem profund îngrijoraţi de starea actuală a sistemului de învăţământ. Chiar dacă îşi doresc, tinerii săraci nu îşi permit, adesea, studii universitare, mai ales dacă nu beneficiază de un loc în cămin şi de o cantină decentă. Tinerii competenţi fug în marea lor majoritate de meseria de profesor datorită salariilor foarte mici şi acest lucru are consecinţe nefaste asupra formării generaţiilor actuale şi viitoare de studenţi şi elevi şi implicit asupra societăţii. Chiar şi în acest context, importanţa participării tinerilor la construirea unui viitor mai bun este neglijată prin limitarea includerii lor în procese decizionale din universităţi şi nu numai. Cerem ministrului Educaţiei o întâlnire, în următoarele zile, pentru a discuta paşii ce trebuie urmaţi pentru tratarea educaţiei cu respectul cuvenit!”, declară Mihai Dragoş, președinte ANOSR.