usamv_cluj.jpgUniversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca a încheiat, în aceste zile, derularea unui important proiect finanţat din Fondul Social European, menit să coreleze programele sale de pregătire a studenţilor cu cele practicate în mari universităţi europene, precum şi cu cerinţele actuale de pe piaţa muncii.

Proiectul a fost lansat în anul 2010, în parteneriat cu USAMV din Iaşi, Bucureşti şi Timişoara, iar, la finalul celor doi ani de activitate, 600 de absolvenţi ai ciclului de licenţă din Facultăţile de Agronomie, Horticultură, Zootehnie şi Medicină Veterinară şi 112 de cadre universitare sunt beneficiarii unei pregătiri speciale, realizate prin proiectul intitulat „Reţea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacităţii de a furniza competenţe şi competitivitate pentru piaţa muncii”.

În cadrul proiectului au fost comparate programele de studii de master din cele patru Universităţi de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din oraşele menţionate, cu cele din instituţiile europene de profil. Totodată, s-au desfăşurat patru sesiuni consultative cu reprezentanţi ai mediului economic care au fixat, concret, cunoştinţele de care este nevoie la ora actuală în domeniile agricol şi veterinar, precum şi tipul de competenţe aşteptate de la absolvenţii USAMV. De asemenea, au fost elaborate un „Manual de bune practici” şi un „Standard de pregătire profesională” aplicabile programelor de studii de masterat din cele patru universităţi.
Din cele 112 cadre didactice participante la proiect, 12 au dobândit competenţe în asigurarea calităţii programelor de studii, iar 20 în îmbunătăţirea conţinutului ştiinţific al programelor. Prin proiect s-a procedat la revizuirea a patru programe de studii de master şi a conţinutului ştiinţific al unor cursuri. A fost realizată şi „Platforma de colaborare online integrată cu sistemul eLearning”, cei 600 de studenţi participanţi la proiect fiind instruiţi pentru folosirea ei curentă.

Proiectul a vizat, în acelaşi timp, înfiinţarea a patru laboratoare de studiu, câte unul în fiecare universitate parteneră, cu o capacitate totală de 100 de locuri, dotate cu computere cu acces la internet şi cu întreaga birotică necesară. AGERPRES