studenti_greva.jpgConsiliul Studenţilor din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai se alătură cadrelor didactice, cercetătorilor şi doctoranzilor din toate facultăţile instituţiei clujene de învăţământ superior în Protestul adresat Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului referitor la proiectul Legii educaţiei supus dezbaterii publice în 18 martie 2010.

”Proiectul Legii educaţiei este inadecvat scopurilor unui proces de educaţie într-o Românie europeană şi este depăşit de nevoile actuale ale ţării noastre”, susţin studenţii într-o declaraţie de presă dată publicităţii. Ei spun că argumentele lor vizează aspecte de constituţionalitate, de concepţie şi de detaliu.

”Şi noi considerăm că autonomia universitară este abordată doar la nivel declarativ în cele trei articole din proiectul legii educaţiei. De pildă, art. 108 este de fapt o contradicţie de termeni, care, în mod efectiv, duce, cum se spune şi explicit în text, la ‘controlul autonomiei universitare’. Cu titlu de exemplu, putem aminti art. 112, rămas extrem de ambiguu privind relaţia dintre minister si universitate, care poate fi interpretată în dauna autonomiei universitare”, afirmă studenţii.


Ei arată că şi în privinţa problematicii studenţeşti se poate evoca ”o plajă foarte largă de ambiguităţi şi confuzii”, care restrâng libertăţile din spaţiul academic, pentru care studenţii au luptat peste 20 de ani, între 1989 şi 2010. ”De pildă, potrivit art. 119, se pot desfiinţa şi înfiinţa facultăţi în mod discreţionar. Doctoranzii sunt incluşi în mod confuz în categoria studenţilor doctoranzi, (art. 128), fără să se precizeze statutul acestora, fiind diferenţiaţi de masa studenţilor. Aceştia nu îşi finalizează studiile prin examen, aşa cum prevede prezentul proiect al legii educaţiei, ci prin susţinerea tezei de doctorat, cum se întâmplă de fapt, în acest moment, în spiritul tuturor şcolilor doctorale europene”, motivează CS.

Studenţii acuză, totodată, ”restrângerile absurde şi anacronice ale drepturilor studenţeşti”, pe care le propune proiectul Legii educaţiei, care prevede că studenţii nu pot, prin reprezentanţii lor, să participe la rezolvarea contestaţiilor de orice fel (art. 131). În declaraţia CS se arată că proiectul de lege intră, şi prin acest articol, într-o stare de neconstituţionalitate deoarece îngrădeşte accesul persoanelor la instanţa de judecată. Studenţii nu mai sunt reprezentaţi în mecanismele de luare a deciziilor din spaţiul universitar. De asemenea, studenţii resping ”o abordare preferenţială” – cum se prezintă în proiect – a finanţării universităţilor, în condiţiile în care aceasta poate să lase loc arbitrariului, recentralizărilor şi politizării procesului educaţional.


”Ne exprimăm îngrijorarea faţă de alungarea profesorilor noştri din universităţi, prin forţarea pensionării profesorilor de vârf la 65 de ani, în condiţiile în care România are urgentă nevoie de recodificarea valorilor autentice şi de promovarea expertizei pe care personalităţile o produc în spaţiul academic şi în societatea românească”, susţine CS, în declaraţie. AGERPRES