ump_premianti_1.jpgZilele Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti din Universitatea “Constantin Brancuşi” din Târgu Jiu – un proiect cu deschidere amplă, implicând domenii complexe din cadrul celor cinci facultăţi ale Universităţii “Constantin Brâncuşi”, s-au desfăşurat în perioada 21 – 23 aprilie. Evenimentul a oferit participanţilor posibilitatea de a-şi prezenta propriile realizări, prin valorificarea capacităţii lor creative şi inovatoare, precum şi facilitarea schimbului de opinii şi idei.

Ioana Andra Pop, studentă în anul IV la specializarea Inginerie Economică Industrială, de la facultatea de Inginerie din cadrul Universităţii “Petru Maior” a obţinut locul I in cadrul secţiunii de Inginerie Industrială. După experienţa concursului, a declarat: “Am ales să particip la acest proiect cu scopul de a-mi testa limitele, mai bine zis emoţiile care mă cuprind în faţa unei comisii, având în vedere că urmează să îmi susţin lucrarea de diplomă în această vară. Aşadar, in cadrul Facultăţii de Inginerie am participat la secţiunea Inginerie Industrială cu lucrarea Maşinile cu comandă numerică, unde am prezentat detalii cu privire la ceea ce sunt maşinile cu comandă numerică, care sunt componentele, caracteristicile importante, avantajele şi dezavantajele lor. La această secţiune au participat 23 de studenţi. Emoţiile au fost mari, însă am avut încredere în mine şi poate acesta a fost principalul motiv pentru care am reuşit sa fiu premiată cu locul I. A fost o experienţă minunată, de care sunt foarte mândră.”

ump_premianti_2.jpg

În perioada 27-29 mai, Universitatea Maritimă din Constanța și Liga Studenților din Universitatea Maritimă Constanța au organizat Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice a Studenților. Facultatea de Inginerie a Universităţii “Petru Maior” din Tîrgu Mureş a fost reprezentată de trei studenţi din anul I, Eszter Somon Racz, Mihnea Bloj şi Cristian Feier, coordonaţi de şef lucr. dr. ing. Mihaela Bucur. Domeniile de interes au fost: Navigaţie şi Transport Maritim şi Fluvial, Aspecte Economice și Juridice în Transporturi, Inginerie Mecanică, Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie, Inginerie Electrică şi Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii. Participarea a fost fructificată prin obţinerea locului II, la secţiunea “Aspecte Economice și Juridice în Transporturi”, cu lucrarea Transportul viitorului: camioane self-driving versus transport convențional, pregătită şi susţinută de studenta Eszter Somon Racz, anul I, Inginerie Economică Industrială. Locul obţinut este extrem de valoros, deoarece la concurs au participat studenți din toți anii de studiu de la Universităţi din ţară și din străinătate. Toate lucrările au fost redactate şi susţinute în limba engleză, si vor fi publicate într-un volum în format electronic, cu cod ISSN. “Participarea la concurs a fost cu siguranţă o experienţă deosebita, o experienţă care a adus un plus bagajului meu de cunoştinţe, mi-am evaluat cunoştinţele de limba engleză şi, mai mult, am avut ocazia de a socializa şi de a lega noi prietenii cu studenţi din ţară şi din străinătate.”, a declarat Cristian Feier, student în anul I, la specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini, care a avut o lucrare despre managementul vitezei.

ump_premianti_3.jpg

În perioada 2-4 iunie, cu ocazia împlinirii a 55 de ani de învățământ superior și a 40 de ani de învățământ tehnic superior din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, au avut loc conferințe internaționale cu teme tehnice referitoare la design industrial, optimizări ale tehnologiilor, optimizări în ingineria mediului, mecatronică, robotică, tehnică de putere (CIEI 2016), științe aplicate (CISA 2016), mecanica ruperii, dar și inginerie și management,în parteneriat cu diferite universități din România, precum și din Italia, Bulgaria și Polonia. Din partea Universității „Petru Maior” din Târgu-Mureș au participat cu lucrări studenți din anul IV ai Facultății de Inginerie, specializarea Inginerie Economică Industrială, la activitatea desfășurată în memoria profesorului dr.ing.ec. Moise Țuțurea, un pionier al învățământului tehnic sibian. În cadrul acestui concurs, au participat studentele Maria Sava, cu lucrarea Optimizarea procesului de producție a tractoarelor articulate forestiere, obținând premiul al II-lea și Dana Valentina Tarcea, împreună cu Veronica Țițiu, cu lucrarea Analiza și îmbunătățirea indicatorului de performanță OEE prin optimizări aduse unei stații de producție a reperelor de tip senzor de oxigen, obținând premiul al III-lea. Studentele Universității „Petru Maior” au avut concurenți din fiecare regiune a țării, însă predominant din Transilvania. Comitetul științific a fost reprezentat cu brio de către cadre universitare și post-universitare din universități precum Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea Politehnică din Timișoara, precum și de cadre didactice din universități din Torino (Italia), Rousse (Bulgaria), Cadiz (Spania), Metz (Franța), Varșovia (Polonia) și Moldova.