student in greva.jpgOrganizaţiile Studenţeşti din Cluj-Napoca refuză ‘cu vehemenţă’ însuşirea variantei legii educaţiei naţionale adoptate de Guvern, iar pentru a fi mai concreţi în protestul lor, studenţii clujeni vor refuza să intre joi la cursuri.

”Studenţii sunt solidari cu reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor Naţionale Alma Mater, cu reprezentanţii CDFarma şi luptă împreună pentru un scop comun: progres în educaţie”, a declarat Andrei Ciubuc, prefectul studenţilor din Universitatea Babeş-Bolyai.

Poziţia studenţilor a fost adoptată ca urmare a ignorării de către Ministerul Educaţiei a amendamentelor propuse de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) cu privire la reforma sistemului educaţional. Printre problemele la care studenţii au adus amendamente se numără forma de finanţare multianuală ce are impedimente grave pentru studenţii care doresc să se transfere la alte universităţi; impunerea limitei care îngrădeşte dreptul fiecărui student de a parcurge doi ani de studii într-un singur an; limitarea dreptului studenţilor de a fi studenţi reprezentanţi; absenţa studenţilor din consiliul de administraţie al universităţii sau pierderea reducerii de 50% în timpul vacanţei pe mijloacele de transport.


”Ignorarea revendicărilor aduse de studenţi încalcă principiul democraţiei şi independenţei comunităţii studenţeşti şi restricţionează implicarea acestora la nivel decizional. Totodată se încalcă principiul învăţământului centrat pe student, chiar dacă aceştia reprezintă mai bine de 80% din mediul academic”, susţine Andrei Ciubuc. Astfel, Organizaţiile Studenţeşti din Cluj-Napoca declară ziua de joi 22 aprilie zi de protest, manifestarea concretizându-se prin neparticiparea la cursuri.

”Reforma continuă a sistemului educaţional i-a învăţat pe studenţi să acţioneze matur în situaţii de importanţă majoră. Atât timp cât Legea Educaţiei Naţionale aduce regres în sistemul de învăţământ superior, noi ne vom apăra drepturile. Protestul are scop de informarea şi conştientizarea dezavantajelor aduse de actualul proiect. Legea Educaţiei Naţionale reprezintă un pericol pentru dezvoltarea optimă a societăţii, fapt pentru care cerem prelungirea dezbaterilor. Considerăm că o reformă trebuie să fie bine gândită şi bine structurată, fapt imposibil de realizat în câteva zile. Prelungirea dezbaterilor şi implicarea tuturor actorilor decizionali va duce la formarea unei continuităţi a sistemului educaţional ce se bazează pe problemele ‘de fond’ şi nu ‘de formă’ ale învăţământului superior din România”, a mai spus prefectul studenţilor din UBB. AGERPRES