studenti4.jpgStudenţii înscrişi la facultăţile de Ştiinţe, Inginerie şi Agronomie (Bioinginerie) pot concura la nivel european pentru stagii de doctorat în cadrul unui proiect organizat cu scopul de a consolida interacţiunea dintre institutele de cercetare, precum şi pentru a promova continuitatea cercetării pentru ecosisteme artificiale dedicate sistemelor regenerative de susţinere a vieţii în cadrul misiunilor spaţiale pe termen lung.

Potrivit unui comunicat remis de Agenţia Spaţială Romană (ROSA), termenul limită pentru aplicaţii privind programul de doctorate MELiSSA (Pool of MELiSSA PhDs – POMP) este 15 august.

Proiectul MELiSSA (Micro-Ecological Life Support Alternative – Alternative Micro-Ecologice de Susţinere a Vieţii) îşi propune să dezvolte sisteme regenerative de susţinere a vieţii pentru misiuni spaţiale pe termen lung.
Obiectivul principal al acestuia este de a proiecta şi construi un mediu artificial care permite în mod ideal reciclarea în măsură de 100% a deşeurilor pentru a produce oxigen, apă şi alimente folosind o combinaţie de compartimente de prelucrare a deşeurilor colonizate cu microorganisme sau plante specifice.

Pentru a fi admişi la programul POMP, candidaţii trebuie să deţină o diplomă universitară echivalentă cu o diplomă de master în acelaşi domeniu ca şi tema de studiu avută în vedere şi trebuie să cunoască bine limba engleză şi pe cea de lucru a universităţii la care intenţionează să facă doctoratul. Durata doctoratului va fi de patru ani în mod ideal şi include timpul necesar pentru realizarea lucrării de absolvire. În această perioadă studentul doctorand va petrece 12 luni la sediul unui partener MELiSSA aflat într-o ţară diferită de ţară Universităţii gazdă. AGERPRES