Studenţii UAV învaţă de la europeni

arad_univ_vlaicu.jpgStudenţii şi specialiştii din cadrul proiectului “Programul de practică pentru studenţi: Protecţia copilului – de la teorie la practică” (PractiPASS), cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, au participat în perioada 14 – 20 mai, la un schimb de experienţă în Belgia. 30 de studenţi (câte 10 din fiecare centru universitar: Universitatea din Oradea, Universitatea din Bucureşti şi Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad) , au avut ocazia să viziteze instituţiile cu activitate în domeniul protecţiei copilului din Kortrijk.

Prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, director de selecţie, pregătire şi monitorizare grup ţintă din cadrul Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad, participantă la schimbul de experienţă a declarat: “Modul de organizare şi metodologia pe baza căreia se desfăşoară activitatea de practică a studenţilor din Universitatea KATHO-IPSOC sunt modele bune de urmat. Studenţii noştri au avut ocazia să se întâlnească cu studenţii din Belgia şi să afle cu această ocazie cum sunt implicaţi în activităţile de practică din domeniul protecţiei copilului. Instituţiile vizitate în Belgia constituie adevărate exemple de bună practică”.

În cadrul schimbului de experienţă, studenţii de la specializările asistenţă socială, sociologie, psihologie şi specialiştii, au avut posibilitatea să se familiarizeze cu modul de organizare a stagiilor de practică în instituţiile care oferă servicii în domeniul protecţiei copilului şi cu responsabilităţile specifice studenţilor la locul de practică. Totodată, participanţii au analizat sistemul serviciilor sociale din Belgia şi au realizat comparaţii cu situaţia din România. În plus, participanţii au studiat programa de practică elaborată de către universitatea gazdă, Universitatea KATHO-IPSOC, şi modul de organizare şi funcţionare a instituţiei.